Wonderlijk gemaakt

Als school willen we kinderen voorbereiden op de seksuele vorming als onderdeel van burgerschapsontwikkeling. We gebruiken hiervoor de methode Wonderlijk gemaakt. Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. In Wonderlijk gemaakt bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: in Wonderlijk Gemaakt zijn de lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten nauw verbonden.

In de lessen verweven we vier rode draden:

1. Zelfbeeld
Kinderen waarderen zichzelf, ook als relationeel en seksueel wezen, vanuit de waarden waardigheid en verwondering richting de Schepper.
God heeft elke persoon (man en vrouw) geschapen als een geestelijk, fysiek, sociaal en seksueel wezen, waardevol vanaf het begin.
Dat leidt tot een houding van verwondering richting de Schepper en erkenning van een ieders waardigheid.

2. Duurzame relaties
Kinderen kunnen duurzame relaties waarbinnen diverse vormen van intimiteit een plek hebben, herkennen, waarderen en opbouwen, vanuit de waarden liefde en trouw. Elke persoon is door God geschapen om deel te maken van relaties met andere mensen (vrienden, familie, kerk en
gemeenschap) om elkaar te ondersteunen, intimiteit te ervaren in diverse vormen en zich verbonden, gewaardeerd en geliefd te voelen. Seksuele gemeenschap komt tot bloei binnen een duurzame relatie (huwelijk) van liefde en trouw tussen man en vrouw.

3. Sociale normen
Kinderen kunnen diverse sociale normen in de omgang met relaties en seksualiteit begrijpen en eigen grenzen verwoorden, vanuit de waarden respect en verantwoordelijkheid. Geschapen zijn door God leidt tot een houding van zorg en respect voor het eigen lichaam (privé) en voor de grenzen van anderen. Vanuit Gods grote gebod (God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf) vloeit een houding van vriendelijkheid en
zorg richting alle andere mensen, ongeacht onderlinge verschillen.

4. Weerbaarheid
Kinderen tonen weerbaar gedrag in de omgang met relaties en seksualiteit, kunnen verdachte en schadelijke situaties herkennen en vragen indien
nodig hulp, vanuit de waarden
zelfbeheersing en moed. De Bijbel toont het belang van reinheid voor lichaam en geest, wat zelfbeheersing vraagt.
Seksueel misbruik is, net als misbruik in het algemeen, fout, immoreel en illegaal. Nee zeggen, vluchten en er over vertellen zijn goed en vragen moed.

Hierbij de link naar de website van wonderlijk gemaakt met nog meer informatie: https://wonderlijkgemaakt.nl/basisonderwijs

De informatiebrieven die horen bij wonderlijk gemaakt, klik op de onderstaande groepen:

Ouderbrief groep 1
Ouderbrief groep 2
Ouderbrief groep 3
Ouderbrief groep 4
Ouderbrief groep 5
Ouderbrief groep 6
Ouderbrief groep 7
Ouderbrief groep 8