Wonderlijk gemaakt

Als school willen we kinderen voorbereiden op de seksuele vorming als onderdeel van burgerschapsontwikkeling. We gebruiken hiervoor de methode Wonderlijk gemaakt. Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. In Wonderlijk gemaakt bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: in Wonderlijk Gemaakt zijn de lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten nauw verbonden.           

In de lessen verweven we vier rode draden:

Zelfbeeldontwikkeling: Gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen seksualiteit.
Aanleren van sociale normen: Aan de hand van het begrip ‘privé’ (de intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en respectvolle omgang met elkaar.
Werken aan weerbaarheid: Het kunnen beoordelen van verdachte situaties door een ja- of neegevoel, een goed of een slecht geheim en dat durven te vertellen aan de juiste mensen.
Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw: Door aandacht voor vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we de normen van relaties in liefde en trouw over.
Hierbij de link naar de website van wonderlijk gemaakt met nog meer informatie: https://wonderlijkgemaakt.nl/basisonderwijs

De informatiebrieven die horen bij wonderlijk gemaakt, klik op de onderstaande groepen:

Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7
Groep 8