Visie op pedagogisch klimaat en burgerschap

Wij ervaren onze school als onderdeel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving grotendeels terug en andersom.
Onze visie op burgerschapsontwikkeling is, dat leerlingen bij het verlaten van Het Sterrenlicht een goede basis hebben om als mens in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dit te bereiken werken we acht jaar lang aan het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar én de omgeving. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school.
De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels wat betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst, zodat er geleerd kan worden! Onze basisregel is daarom: We verwachten dat je je normaal gedraagt. Dat betekent: dat leerlingen te vertrouwen zijn, ze rekening houden met anderen en andere leerlingen laten stralen (Kanjerafspraken). Dit leren we onder andere tijdens de Kanjertraining.
Burgerschapsontwikkeling is volledig geïntegreerd in ons onderwijsaanbod:
– Dagelijkse opening m.b.v. methode Levend Water;
– Vier keer per jaar geplande lessen van Wonderlijk Gemaakt en social media (Kanjertraining);
– Kanjertaal en lessen door de hele school, met een duidelijk gedragsprotocol;
– Geïntegreerde methode Blink (uitleg kerndoelen);
– We monitoren de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van vragenlijsten van KANVAS en kindgesprekken.

Tevens hebben we korte lijntjes met de ouders, dat betekent dat er direct gehandeld wordt als een kind zich niet veilig voelt op onze school. U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht.
Dit zijn onze gezamenlijke afspraken:

Naast de visie op Identiteit en Pedagogisch klimaat en burgerschap;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Onderwijs; wat is de visie op leren?
  • Kwaliteit; hoe staat de organisatie en is professionalisering georganiseerd?
  • Ouders; wat is de visie op ouders?