Visie op pedagogisch klimaat (leerlingen)

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom. Burgerschapsontwikkeling: het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar en de omgeving, vinden we belangrijk om als mens in de wereld te kunnen functioneren. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school. De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is, zodat er geleerd kan worden! Onze basisregel is: We verwachten dat je je normaal gedraagt.

Naast de visie op Identiteit en Pedagogisch klimaat;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Onderwijs; wat is de visie op leren?
  • Kwaliteit; hoe staat de organisatie en is professionalisering georganiseerd?
  • Ouders; wat is de visie op ouders?