Visie op pedagogisch klimaat en burgerschap

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom.
Onze visie op burgerschapsontwikkeling is dat leerlingen bij het verlaten van het Sterrenlicht een goede basis hebben om als mens in de wereld kunnen functioneren. Om dit te bereiken werken we acht jaar lang aan het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar én de omgeving. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school. De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is, zodat er geleerd kan worden!
Onze basisregel is: We verwachten dat je je normaal gedraagt.
Burgerschapsontwikkeling is volledig geïntegreerd in ons onderwijsaanbod:
– Dagelijkse opening m.b.v. methode levend water
– Drie keer per jaar geplande lessen van Wonderlijk gemaakt en Social media (Kanjertraining)
– Kanjertaal en lessen de hele school, duidelijk gedragsprotocol
– Geïntegreerde methode Blink (uitleg kerndoelen)

Tevens hebben we korte lijntjes met de ouders, dat betekent dat er direct gehandeld wordt als een kind zich niet veilig voelt op onze school. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de leerkracht (en neem de IB-er hierin mee in de cc).

Naast de visie op Identiteit en Pedagogisch klimaat en burgerschap;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Onderwijs; wat is de visie op leren?
  • Kwaliteit; hoe staat de organisatie en is professionalisering georganiseerd?
  • Ouders; wat is de visie op ouders?