Contactpersoon:

De contactpersoon bij ons op school is juf Pauline Figge (groep 0-8). Wil je een afspraak maken met de contactpersoon, dat kan altijd! Wanneer kan je een afspraak maken? Als er iets is dat je met jouw juf of meester niet op kan lossen of als je liever even met iemand anders praat.

Je kan dan juf Margreet aanspreken en een afspraakje maken of een mailtje sturen naar paulinefigge@vcosterrenlicht.nl. 

Klachtenregeling:

Onze klachtenregeling is gebaseerd op de modelklachtenregeling van Verus). De klachtenregeling is van toepassing op alle mogelijke soorten klachten. Ook klachten op het gebied van seksuele intimidatie vallen derhalve onder deze regeling.
Het is goed er op te wijzen dat het in het menselijk verkeer gebruikelijk is, voordat we in het officiële traject komen van het (mogelijk) indienen van een klacht, eerst de normale weg te bewandelen om problemen of onduidelijkheden op te lossen.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op een juiste wijze worden afgehandeld.
Als er klachten worden ingediend valt dit meestal op terreinen van pedagogische, didactische en school organisatorische zaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om de sfeer in een groep, de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie.
Het is zaak dat in deze situaties het onderstaande traject wordt bewandeld:
– De ouders nemen contact op met de groepsleerkracht. Onder contact wordt verstaan een persoonlijk gesprek. Een telefoontje is niet voldoende. De groepsleerkracht dient de directie van de school op de hoogte te brengen van het gesprek. Wanneer bij een kind meerdere disciplines binnen de school betrokken zijn, zoals de intern begeleider, is het raadzaam om hem/ haar bij het gesprek te betrekken.
– Wanneer ouders het gevoel hebben dat zij door de leerkracht niet naar tevredenheid zijn gehoord, dienen zij zich te richten tot de directie van de school. Ook hier gaat het weer om een persoonlijk gesprek.
– Wanneer ouders het gevoel hebben nog niet naar tevredenheid te zijn gehoord, kunnen zij zich wenden tot het bestuur.
– Er is vanuit het schoolbestuur een klachtencommissie samengesteld. Indien men besluit een klacht in te dienen bij de interne klachtencommissie van het schoolbestuur, dan wordt u verwezen naar de website van de schoolvereniging www.vcobunschoten.nl
Daar vindt u de volledige klachtenregeling, met de stappen die gezet worden in de procedure.

Pauline Figge
Pauline Figge Contactpersoon