Verkeer

Wij vinden bij verkeersonderwijs de houding van het kind in het verkeer zeer belangrijk. Wij proberen de ouders er bewust van te maken dat een goede houding bij kinderen wordt gestimuleerd wanneer ook zij hier hun verantwoordelijkheid in nemen.
In de onderbouw is het vakgebied verkeer geïntegreerd binnen verschillende thema’s. De kinderen worden zich spelenderwijs bewust van verkeersregels, hun gedrag en verantwoordelijkheid wanneer zij aan het verkeer deelnemen. Waar mogelijk gaan de kinderen buiten, op de speelplaats of in de wijk oefenen. Wij praten hier dan over ervaren, beleven, leren, begrijpen.
De midden- en bovenbouw maken gebruik van de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland: de Jeugd Verkeerskrant. Ook hier staat praktisch oefenen, waar mogelijk, voorop. Uiteraard beantwoorden deze kranten aan de kerndoelen die voor verkeer beschreven staan. De kinderen raken vertrouwd met de verschillende rollen die zij in het verkeer kunnen hebben zoals; speler, wandelaar, fietser, bestuurder. De verschillende verkeerskranten houden rekening met het niveau en de beleving van de verschillende bouwen.
In de groep 7 nemen de kinderen deel aan het schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Ook wordt er aandacht besteed aan de school – thuisroute. Dit doen we d.m.v. het houden van een fietscontrole, het proef fietsen van de examenroute en het oefenen van het schriftelijk examen.
Verkeer is vanaf groep 5 een onderdeel van ons onderwijsaanbod naar de kinderen.
Uiteraard zijn ouders mede verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun kind tijdens hun deelname aan het verkeer. Dit kan d.m.v. goede voorbeelden maar ook door met de kinderen te praten over de diverse situaties waarin ze zich bevinden.

Parkeren:

In het kader van de verkeersveiligheid rondom school graag aandacht voor het volgende:
We vragen kinderen en ouders lopend of met de fiets naar school te komen, want dat heeft veel voordelen:

  • Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid.
  • Uit onderzoek blijkt dat beweging het leervermogen van kinderen stimuleert.
  • Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan een kind ervaring opdoen met uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige verkeersdeelname.
  • Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto ook eens te laten staan.

Toch een keer met de auto naar school? Parkeer dan in de parkeervakken voor school of rij via de Kiss & Ride, zodat de straat overzichtelijk blijft voor voetgangers en fietsers.