Thematisch Onderwijs

Op het Sterrenlicht bieden wij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur & Techniek thematisch aan met behulp van de methode BLINK. We vinden daarbij o.a. burgerschapsontwikkeling belangrijk, dat leerlingen d.m.v. thema’s oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Tenslotte biedt de methode kinderen de mogelijkheid om te werken aan hun 21e -eeuwse vaardigheden. Kinderen leren deze vaardigheden, omdat ze zelf een onderzoeksvraag moeten opstellen. De visie op thematisch onderwijs groeit, door het te doen en door professioneel overleg tussen collega’s (teamleren). 

Bij het geven van thematisch onderwijs wordt eerst weer kennis overgedragen door de leerkracht en vervolgens krijgen kinderen de ruimte om het thema te onderzoeken met behulp van vaardigheden. De thema’s worden in een context aangeboden, zodat het betekenisvol wordt voor de leerlingen. We willen van de kinderen op het Sterrenlicht (studerende) lezers maken! Dit doen we door de thema’s van Taal en rijke teksten m.b.v dieper lezen te koppelen aan onze thematische methode Blink. De creatieve verwerking van de thema’s wordt gedaan in de ateliers.