Stralend Onderwijs (kleuters)

Uitgangspunt van de visie Stralend Onderwijs is om de balans tussen opbrengstgericht werken (OGW) en spelend leren richting kleuters in ons dagelijks onderwijs te integreren. OGW heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. We gebruiken hierbij de SLO-doelen van ons leerlingvolgsysteem Klasseplan. We werken thematisch en gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein als bronnenboek. In de (kleine) kring worden de doelen uitgelegd met behulp van EDI, vervolgens worden de doelen in de ateliers op een spelende manier verwerkt. De kinderen van groep 1 en 2 kunnen hiermee aan de slag en start de JIJ-fase! Naast deze doelgerichte aanpak is er natuurlijk veel ruimte om spelend te leren. Spelen blijft een belangrijke basis in onze kleutergroepen!

De dag wordt als dusdanig ingedeeld dat er sprake is van een duidelijke en veilige structuur voor de kleuters. De ontwikkeling van elke leerling wordt gedurende de dag continue gestimuleerd door interactie met leerlingen, leerkracht, spel, ontwikkelingsmateriaal en bewegingslessen.

Sinds het schooljaar 2020/2021 werken we bij de groepen 1 en 2 op een nieuwe manier. Net als in de groepen 3-8 werken we bij de kleuters ook met ateliers. We hebben drie ateliers; een rekenatelier, taalatelier en een crea-atelier.

Rekenatelier:
Het rekenatelier bestaat uit een rekenkast en rekenhoek, constructiemateriaal en laptop.
De kinderen gaan hier aan het werk met een concreet doel of zelf aan het werk vanuit de eigen interesse.

Taalatelier:
Het taalatelier bestaat uit een taalkast, taalhoek, leeshoek, huishoek, (themahoek) en laptop.
De kinderen gaan hier aan het werk met een concreet doel of zelf aan het werk vanuit de eigen interesse.

Crea-atelier:
Het crea atelier bestaat uit een creakast, keukenblok, verfbord en whiteboard. In de crea-kast liggen allerlei materialen waar de kinderen mee aan het werk kunnen rondom de creativiteit, zoals stiften, potloden, plaksel, kosteloos materiaal, prikmatten, klei etc.
De kinderen gaan hier aan het werk met een concreet doel en/of oefenen met verschillende crea-materialen en technieken.