Sociale veiligheid

De staatssecretaris en de kinderombudsman presenteerden in maart 2013 een plan van aanpak om pesten op school tegen te gaan. Ze hebben wetsvoorstel sociale veiligheid gemaakt waarin scholen onder andere verplicht werden erkende anti-pestprogramma’s te gebruiken (per 1 augustus 2015).

Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school. De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is, zodat er geleerd kan worden! Onze basisregel is daarom: We verwachten dat je je normaal gedraagt. Dat betekent: dat leerlingen te vertrouwen zijn, ze rekening houden met anderen en andere leerlingen laten stralen (Kanjerafspraken). Dit leren we onder andere tijdens de Kanjertraining. Pas als jij je veilig voelt, kan je ontwikkelen en kom je tot leren.

Eefke de Graaf is onze expertleraar Gedrag, dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op onze school. Ze is ook kindercoach en biedt kindercoaching aan op Het Sterrenlicht. Ook is ze de Kanjercoordinator van onze school. Als Kanjercoördinator ondersteunt en begeleidt ze het team met het gebruik van Kanjertraining. Eefke is naast kindercoaching wekelijks beschikbaar voor Kanjerinterventies in de groep of individueel.

Jaarlijks vindt er monitoring plaats betreft de sociale veiligheid.
Tevens hebben we korte lijntjes met de ouders, dat betekent dat er direct gehandeld wordt als een kind zich niet veilig voelt op onze school. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de leerkracht (en neem de IB-er hierin mee in de cc).
Een fijne sfeer willen we bereiken door met elkaar gezamenlijke schoolregels en afspraken te hanteren, zoals vastgelegd in de Kanjertraining.

Gezamenlijke schoolafspraken:
* We lopen rustig op de trap en in de gang
* Binnen is beginnen!
* We werken rustig in de klas, in de gang en bij de ateliers
* 3,2,1 ik kijk meteen
* 1,2,3 let me see
* WC –> lampje aanzetten
* Ben ik buiten, blijf ik buiten!

* We hebben respect voor God, onszelf en anderen
* We vertrouwen elkaar
* We zorgen voor elkaar en elkaars spullen
* We werken samen (niemand speelt de baas)
* We hebben plezier (niemand lacht uit)
* We doen mee (niemand doet zielig)
Kortom, jij mag er zijn, sta op en schitter!

Kwaliteitskaart Social Media
We vinden het ook belangrijk dat de kinderen zich online veilig voelen. In de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) hebben wij een kwaliteitskaart Social Media. Hoe gaan we op school met Social Media en de computers om? Dit wordt aan het begin van ieder schooljaar besproken met de leerlingen en zij zetten hun handtekening hieronder om aan te geven dat zij zich aan deze afspraken zullen houden. Tevens wordt er vanaf groep 5 drie keer per jaar les gegeven over Social Media.

Kwaliteitskaart Onacceptabel Gedrag
We hebben een
Kwaliteitskaart onacceptabel gedrag bij onacceptabel gedrag (juni 2019). Kinderen die zich niet aan gemaakte afspraken houden, worden hierop aangesproken. Houden ze zich dan nog niet aan de gemaakte afspraken, dan gebruiken we daarbij de kwaliteitskaart onacceptabel gedrag. Deze kaart geeft heel duidelijk aan hoe om te gaan met kinderen die zich niet aan gemaakte afspraken houden. Als leerkrachten willen wij een voorbeeld zijn van positief gedrag en dit verwachten wij ook van ouders. Samen gaan we voor een school waar alle kinderen zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag kan er afgeweken worden van dit stappenplan. In dat geval kan er voor gekozen worden om direct een mondelinge waarschuwing of een officiële waarschuwing te geven.