Snappet

Op het Sterrenlicht maken we gebruik van Snappet.

Snappet is een device met software waarmee kinderen kunnen oefenen en automatiseren. In groep 4 tot en met 8 werken de kinderen op een chromebook.

De software monitort en analyseert de gemaakte opdrachten. Het geeft het kind directe feedback en geeft de leerkracht overzicht, waardoor deze, na de instructie en controle van begrip, direct kan bijsturen waar nodig. Snappet wordt op het Sterrenlicht gebruikt samen met EDI. Snappet is een hulpmiddel en wordt bij ons op school naast het schrijven en uitrekenen op papier gebruikt!
Voor het gebruik van Snappet hebben we een Snappet coördinator, dit is Elise Beekhuis.

Elise
EliseBeekhuis