Leerlingondersteuning, Plusklas & Projectgroep

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor lezen (dyslexie), spelling , rekenen of o.a. executieve functies hebben we twee leerlingondersteuners, Corrie Wisse en Jolanda Mast.
Voor kinderen met een IQ boven de 130 is er de Plus klas, waar kinderen van alle basisscholen in Bunschoten-Spakenburg naartoe kunnen. Op school zelf hebben we uren en middelen beschikbaar gesteld om beleid te maken voor kinderen met een IQ tussen de 120 en 130. Wij hebben voor deze doelgroep anderhalve dag per week de projectgroep ingeroosterd o.l.v. Marian Gmelig Meyling. We maken gebruik van het DHH, Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Corrie Wisse, Jolanda Mast en Marian Gmelig Meyling zorgen ook voor de aanschaf van leermiddelen. Alles staat beschreven in een kwaliteitskaart, zodat alle kinderen die binnen de termen vallen binnen de klas goed geholpen kunnen worden door te voorzien in voldoende uitdaging. Margreet Laseur coördineert de leerkrachten en de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Corrie
Corrie wisse
Jolanda Mast
Jolanda MastTitel
Marian
MarianGmelig Meyling