Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Uit onderzoek blijkt dat 51% van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school serieus nemen. We spreken verwachtingen uit naar elkaar en werken daaraan. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.

Daarom willen wij:

 • samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind en kwalitatief goed onderwijs;
 • 100 % opkomst bij de ouder(kind)gesprekken
 • de lijntjes kort houden, zodat ouders makkelijk de school binnen lopen;
 • de lijntjes kort houden m.b.v. Parro
 • een school zijn waarin we samen werken aan een veilig klimaat, de basis voor het leren;
 • goed samenwerken met de MR, AC, het ouderpanel en andere betrokkenen;
 • regelmatig communiceren over de vorderingen van kinderen en over algemene schoolzaken via ouder-kindgesprekken, ParnasSys, Parro, e-mail, nieuwsbrief, website, Facebook, Instagram en Twitter;
 • speciale ouderavonden organiseren in het kader van het partnerschap;
 • bij het intakegesprek van 4-jarigen bespreken wat we als school van ouders verwachten en aangeven dat de afspraken niet vrijblijvend zijn (2 activiteiten per jaar);

Dit zijn de 10 Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0
Op 13 februari 2019 vond de her certificering ouderbetrokkenheid 3.0 plaats en we hebben dit glansrijk gehaald.

In dit document
Ouderbetrokkenheid 3.0 februari 2019 leest u wat ouders verder kunnen verwachten van school en wat de school kan verwachten van ouders. Er wordt beschreven hoe wij de 10 criteria hebben toegepast en geïmplementeerd bij ons op school. Bij het intakegesprek van nieuwe ouders wordt het volgende formulier besproken en ondertekend ouderbetrokkenheid po

Ouderpanel (ouderregiegroep)

Op Het Sterrenlicht is er ook een ouderpanel (ouderregiegroep)actief.

Doel

Op een laagdrempelige manier proberen we met het ouderpanel een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie inzake aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het ouderpanel komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Wij willen graag een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, die samen met de directie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. U kunt als ouders naast de MR ook de ouders van het ouderpanel vragen stellen of tips/adviezen geven.

Samenstelling 2023 2024
Daniëlle Hop (directeur)
Anita de Graaf
Franka Jansen
Maartje Sluijs
Annemarie van Kooten
Daniëlle Zoer
Anouk Walinga
(Aangevuld met klassenouders van dit jaar)

Protocol WhatsApp

Richtlijnen gebruik WhatsApp groepen ouders

In samenwerking met verschillende ouders zijn de onderstaande richtlijnen opgesteld. Het doel is om zo effectief mogelijk te blijven communiceren en om te voorkomen dat ouders de app-groep gaan verlaten (wat eigenlijk niet kan i.v.m. de communicatie).

 1. Indien er een oproep wordt gedaan voor hulp, graag alleen reageren als je kan.
 2. Klassenouders s.v.p. bericht in WhatsApp groep niet telkens herhalen. Alleen als er na het verstrijken van een enigszins redelijke tijd niet voldoende reacties zijn, een reminder sturen. De berichten worden meestal al per email gestuurd. Andere optie is om even een kort bericht te sturen waarin slechts staat: Er is een mail van de leerkracht over dit of dat onderwerp.
 3. Geen foto’s van kinderfeestjes in de app-groep voor de hele klas i.v.m. AVG. Maak dan evt. een aparte app-groep aan.
 4. Geen individuele ‘conversaties’ in de app-groep. Als er bijv. een oproep gedaan wordt of iemand een kind heeft gezien, of bij wie speelt mijn kind, dan 1 melding door degene die het kind gesignaleerd heeft, en verdere conversatie voortzetten in een privé-app. Ook als je een kind niet hebt gezien, niet reageren met “ik weet niet waar …. is, of is niet bij mij aan het spelen”. Dus alleen reageren als je WEL weet waar het kind is.
 5. Als er een oproep wordt gedaan en je kunt NIET, dan niet reageren in de app-groep. Het is voor anderen niet relevant of iemand moet werken, of geen oppas heeft of wat dan ook.
 6. Probeer de App enigszins zakelijk te houden!