Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat 51% (CPS) van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school serieus nemen. Als ouders kunt u meedenken over het onderwijs en de leerkrachten kunnen meedenken over de opvoeding. We kunnen elkaar daarin helpen en versterken, zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.