Missie & Visie: Identiteit

Welkom op de website van CBS Het Sterrenlicht.
Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Jesaja 60:1 gebruiken we hierbij als basis. Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. We mogen gaan staan in Zijn Licht, ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen. Dé basis om tot leren te komen. Onze missie is daarom: JIJ MAG ER ZIJN, STA OP EN SCHITTER!

Als school gaan wij uit van 3 kernwaarden te weten:
Respect: Ik heb respect voor God, mijzelf en anderen: iedereen is anders, ik sta open voor meningen van anderen.
Veiligheid: Ik gedraag mij normaal. Dat betekent: ik wil te vertrouwen zijn, ik houd rekening met anderen en ik wil anderen laten stralen (Kanjerafspraken).
Betrokkenheid: Ik mag en wil betrokken zijn bij mijn eigen leerproces, zodat er in mijn groep goed geleerd kan worden en op het plein fijn gespeeld kan worden.
Deze kernwaarden gelden voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van onze school.

Daarom willen wij:
Elke schooldag aandacht besteden aan Gods liefde en zijn genade met behulp van de methode ‘Levend Water’ en the View (gr. 8)
– Wekelijks drie Bijbelverhalen vertellen over geloof, hoop en liefde;
– Bidden en zingen over Gods liefde en trouw;
– Genieten van het leven en elkaar helpen bij verdriet en tegenslag;
– Ons inzetten voor goede doelen, zoals o.a. de schoenendoosactie en ons sponsorkind.

Daarom hebben wij:
– Een gebedsgroep; maandelijks georganiseerd door ouders;
– Aandacht voor christelijke vieringen;
– Een duidelijke visie op leren;

Als u via beeld een indruk wil krijgen van onze school klink dan op deze link.

Naast de visie op identiteit, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op: