Missie & Visie: Identiteit

Welkom op de website van CBS Het Sterrenlicht. Het onderwijs op onze school kan worden omschreven als ‘innovatief-traditioneel’. Ons klassikale onderwijs lijkt op het onderwijs hoe het vroeger gegeven werd, vandaar het woord ‘traditioneel’. Daarnaast passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van lesgeven, waardoor onze school vooruitstrevend is. De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het langetermijngeheugen terecht komen. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes, zoals EDI.

Wij werken vanuit de christelijke identiteit. Jesaja 60:1 gebruiken we hierbij als basis. Sta op en schitter, want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. We mogen gaan staan in Zijn Licht, ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen. Dé basis om tot leren komen. Onze missie is daarom : JIJ MAG ER ZIJN, STA OP EN SCHITTER!

Als school gaan wij uit van 3 kernwaarden te weten:
Respect: Ik heb respect voor God, mijzelf en anderen: iedereen is anders, ik sta open voor meningen van anderen;
Veiligheid: ik houd rekening met anderen, ik gedraag mij normaal, ik wil te vertrouwen zijn en ik wil andere laten stralen (Kanjerafspraken);
Betrokkenheid: Ik mag en wil betrokken zijn bij mijn eigen leerproces, zodat er in mijn groep goed geleerd kan worden en op het plein fijn gespeeld kan worden. Deze kernwaarden gelden voor alle leerlingen, medewerkers en ouders van onze school.

Daarom willen of hebben wij:
Elke schooldag aandacht besteden aan Gods liefde met behulp van de methode ‘Levend Water’.
Wekelijks drie Bijbelverhalen vertellen over geloof, hoop en liefde;
– Bidden en zingen over Gods liefde en trouw;
Genieten van het leven en helpen elkaar bij verdriet en tegenslag;
– Een gebedsgroep; maandelijks georganiseerd door ouders;
– Een duidelijke visie op leren;

Als u via beeld een indruk wil krijgen van onze school klink dan op deze link.

Naast de visie op identiteit, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op: