Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

Op het Sterrenlicht nemen we passend onderwijs heel serieus. Dat betekent dat we er naar streven om alle kinderen te zien en passende zorg te bieden. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. Soms zal het niet gaan zoals u verwacht of loopt u tegen dingen aan. Kom naar school en praat met de leerkracht van uw kind. Want als u niet voor uw kind opkomt, wie dan wel?

Heeft u vragen over uw kind betreft de zorg, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze IB-er Margreet Laseur, ib@vcosterrenlicht.nl

Margreet
Margreet Laseur
ib@vcosterrenlicht.nl

Samenwerking

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Wij werken veel samen met onderwijsondersteuner Connie Baan, werkzaam bij Samenwerkingsverband de Eem en betrokken bij alle 11 basisscholen in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. Het Samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie waarin alle scholen en schoolbesturen samenwerken om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.
De onderwijsondersteuner werkt samen met school, ouders en alle betrokken partners (bijv. sociaal team) om de vraagstelling die er ligt te verhelderen en te begrijpen en te adviseren op dat wat nodig is. De vraagstelling kan zowel op school- en/of leerling niveau liggen.

Dit betekent concreet dat je Connie Baan tegen kunt komen in verschillende situaties; aanwezig bij een MDO, tijdens een observatie in de klas, of plein, soms in gesprek met de intern begeleider, leerkracht of directeur. Connie Baan is te bereiken via de intern begeleider op school.

Klik en download de Folder-Passend-Onderwijs-voor-ouders-en-kinderen

SOP

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven hoe wij de zorg op onze school inrichten.

Klik en download het Schoolondersteuningsprofiel SOP 2022 2023 CBS Het Sterrenlicht

Samenwerkingsverband De Eem

Klik hier voor de link naar website van Samenwerkingsverband De Eem

Connie Baan
Connie Baan(SWV de Eem, Elk kind zijn eigen weg)
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/