Onderwijs

De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. Onze kinderen leren effectief. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het langetermijngeheugen terecht komen. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes, zoals de expliciete directe instructie (EDI).

Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. Er is veel structuur en rust in de alle groepen. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische vaardigheden. We werken opbrengst gericht en gebruiken hiervoor EDI waarin we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen en feedback geven.

In de middag besteden we vooral aandacht aan de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek. Deze kennisvakken bieden wij thematisch aan m.bv. de methode BLINK en EDI. De creatieve verwerking vindt plaats in de ateliers. Door middel van de ateliers besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, creëren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. We willen ook dat kinderen zich vrij durven uiten in de wereldtaal Engels. Bij de kleuters worden de ateliers de hele dag ingezet en blijft spelen een belangrijk uitgangspunt.