Levend Water

Eén van de vakken waarin onze Christelijke identiteit naar voren komt, is het godsdienstonderwijs. Tijdens deze lessen leren de kinderen God kennen en mogen ze ervaren dat ze geliefd zijn. Tevens krijgen ze drie keer per week de bijbelverhalen te horen over Geloof, Hoop en Liefde.

Nu hebben we niets aan theorie als er in de praktijk niets mee gebeurt, vandaar dat we Christelijke normen en waarden ook terug willen zien in ons gedrag. Elke schooldag wordt er begonnen en geëindigd met een gebed. Er worden psalmen en andere christelijke liederen gezongen. Menigeen maakt daarbij gebruik van YouTube. Tenminste één ochtend per week wordt besteed aan de verwerking, bijvoorbeeld een tekening, leergesprek of invuloefening. In groep 1 t/m 8 leren de kinderen elke maand een psalm en wekelijks een christelijk lied. In groep 8 wordt ook de kerkgeschiedenis aangeboden. We maken gebruik van de methode ‘Levend Water’. We bespreken in groep 8 de namen van de Bijbelboeken en het ‘Onze Vader’. Eén keer per jaar doen we met de school mee aan Gezin School Kerk (GSK), een project van de gezamenlijke kerken en scholen (zie elders in de schoolgids). Steeds staat er een nieuw thema centraal, dat afgesloten wordt in de kerken met een speciale dienst. Tijdens de verwerking van het thema komt een predikant op school om in de klassen een kijkje te nemen en ideeën op te doen voor deze dienst.
Als team en in overleg met de leerlingenraad hebben we een liedlijst samengesteld.

We leren regelmatig tijdens de bijbellessen een christelijk lied aan en we leren elke maand een psalm aan.

De liederen die in de liedlijst staan, worden per groep aangeleerd.

Zo ontstaat er een groot basislijst van liederen die aangeleerd worden, naast de psalm van de maand.