Leerlingenraad

Groep 5A

Groep 5B

Groep 6A

Groep 6B

Groep 7

Groep 8A

                                                                                                            Groep 8B

Visie:

Leerlingen kunnen goede ideeën en meningen hebben over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. De visie van het Sterrenlicht is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs.

Actief burgerschap en sociale integratie:

Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

Doelen:

- Dat de eigen stem binnen de school, letterlijk gehoord worden.
- Leren zichzelf te presenteren.
- Betrokkenheid met school en omgeving vergroten.
- Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken vergroten.
- Actief luisteren, te overleggen en samen te werken.
- Door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
- Op speelse wijze kennis maken met democratie en om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap).
- Laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Vergaderpunten leerlingenraad:

Ideeën vanuit de klas (of het team) een vragenrondje in de klas. De leerkracht maakt de week voor de leerlingenraad tijd vrij om in de groep vragen aan de leerlingen en voorstellen te inventariseren. Festiviteiten zoals Sinterklaas, Schoolreisje, Speelplein, gedrag/ regels – Schoolregels, worden geëvalueerd in de leerlingenraad. Onderwerpen als pesten/ computergebruik en gezond gedrag, worden besproken. Ook worden de leerlingen actief betrokken bij het uitzoeken van nieuwe methodes.

Organisatie:

Hoe? Verkiezingen waren in schoolweek derde schoolweek gehouden. De leerkracht houdt zelf een verkiezing in zijn/haar groep en geeft voor de herfstvakantie 2 namen door.
Welke groepen? Groep 5 t/m 8

Hoeveel leerlingen? Één jongen en één meisje uit iedere groep

Wanneer? 5x per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Altijd op donderdagmiddag vergaderen. (Onder schooltijd dus) in de teamkamer!

Hoe werkt het:

Voorzitter: (juf) Geke Bos
Alle leden van de leerlingenraad hebben een eigen map. Bij iedere vergadering krijgen ze een agenda, waarop ze aantekeningen kunnen maken. Geke maakt na de vergadering een verslag die naar de collega’s en naar de MR wordt verstuurd. De kinderen van de leerlingenraad krijgen het verslag ook en bewaren die in hun map.

Vertegenwoordiger vanuit het team:

(Juf) Geke Bos

Geke
Geke Bos
gekebos@vcosterrenlicht.nl

Wat moet je doen in de leerlingenraad? (Uitleg voor de kinderen)

Wat doet de leerlingenraad op onze school? In de leerlingenraad komen afgevaardigden van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar. Jullie praten mee over de organisatie en het beleid op onze school. Jullie stellen het team, de leerkrachten vragen en jullie kunnen er kritiek en advies geven. Er wordt op deze manier naar jullie geluisterd!

Wat moet een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad kunnen?

Het is belangrijk dat je je klas kan vertegenwoordigen. Je komt er immers niet voor jezelf, maar voor een groep. Het is belangrijk dat je kan samenwerken met de anderen en het belang voor een grote groep kinderen kent. Je leert er duidelijk je mening geven en te vertellen wat je bezighoudt. Het is van belang dat je een half uur les in de klas kunt missen op donderdagmiddag. Ook moeten je ouders toestemming geven voor je deelname aan de leerlingenraad. Raadsleden hebben de volgende kenmerken:
-
staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening;
- kunnen goed en serieus luisteren naar een ander;
- komen op voor de belangen van anderen en zichzelf;
- vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school;
- voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school;
- zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wanneer en waar wordt er vergaderd? 5 keer per jaar wordt er vergaderd; de laatste donderdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, en zomervakantie. De vergaderingen zijn in de teamkamer, altijd op donderdagmiddag.