Kwaliteit

We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. Wat uiteindelijk onze grenzen zijn, staat beschreven in ons Schoolontwikkelingsplan (SOP).
De leraar geeft vooraf pre-teaching en kiest na de eerste (groeps-)instructie of er daarna voor bepaalde leerlingen gedifferentieerd wordt in (leer)tijd of ondersteuning (RT). ICT (o.a. Snappet) wordt gebruikt als middel om effectief te leren. ICT is ondersteunend en up to date.

We evalueren de effecten van ons onderwijs door zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (aan het eind) te toetsen.

Met behulp van de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW) zorgen we er voor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs.

Leraren blijven continu onderzoeken en vergelijken tussen de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Onze lerende organisatie is continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen). Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt.


We werken met ambitiekaarten en borgen onze organisatie kwaliteitskaarten waarin duidelijk beschreven staat, ‘wat doen we wel en wat doen we niet’, de leerkracht staat hierbij centraal.