Klassenouders

Op Het Sterrenlicht werken wij in elke groep met klassenouders. Hieronder leest u een samenvatting van de kwaliteitskaart klassenouder.

Het doel van deze kwaliteitskaart is drieledig:

1. De samenwerking en communicatie tussen de ouder(s) en de leerkracht bevorderen en stimuleren.
2. Duidelijkheid verschaffen over het doel, de inhoud en de uitvoering van de taak ‘klassenouder’.

3. Leidraad voor (klassen)ouders en leerkrachten.

Organisatie

De leerkracht bespreekt met de klassenouders globaal de activiteiten van het betreffende schooljaar.
Voor de klassenouder is er sprake van algemene taken en groepeigen taken (o.a. deelname aan het ouderpanel) , het takenpakket varieert per groep.

De klassenouders worden aan het begin van het schooljaar via de mail/website bekend gemaakt bij de ouders.

De algemene taken van de klassenouder zijn beschreven op de website (doorlink).
Indien er onduidelijkheden en/of misvattingen ontstaan, is de directie de intermediair tussen de leerkracht en de klassenouder(s).
Op verzoek van vele ouders geven wij leerlingenlijsten met telefoonnummers mee.
Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie.
Op de groepensite van elke groep staat wie de klassenouders zijn van elke groep.