Expertleraar Gedrag

We merken dat er soms kinderen bij ons op school zijn die niet lekker in hun vel zitten door problemen die te klein zijn om een kind door te verwijzen naar een orthopedagoog, psycholoog of speltherapeut.

Echter, het probleem is voor het kind en de ouders wel groot. De juf of meester heeft geen tijd om regelmatig even apart te gaan zitten met dit kind. Onze school hecht er veel waarde aan dat een kind zich gezien en geliefd voelt, daarom hebben we ervoor gezorgd dat we aan deze kinderen kindercoaching kunnen bieden. Eefke de Graaf heeft de opleiding Kindercoaching afgerond.
Kindercoaching is kortdurend, praktisch en toekomstgericht. Het is laagdrempelig en het kind wordt gestimuleerd zelf een oplossing te vinden. Het is oplossingsgericht vanuit het hier en nu: hoe kan het morgen beter?
Voordat Eefke met een kind aan de slag gaat heeft zij eerst een intake gesprek met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag geformuleerd.

Mocht u denken dat het iets is voor uw zoon/dochter overleg dan eerst even met de leerkracht van uw zoon/dochter. De leerkracht zal dit vervolgens met Eefke en de IB-er overleggen en dan zal Eefke contact met u opnemen.

Eefke is onze expertleraar Gedrag, dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op onze school. Ze biedt kindercoaching aan en ze is de Kanjercoordinator van onze school. Als Kanjercoördinator ondersteunt en begeleidt ze het team met het gebruik van Kanjertraining. Tevens is Eefke wekelijks beschikbaar voor Kanjerinterventies in de groep of individueel.

Eefke
Eefkede Graaf