Kanjertraining

Op Het Sterrenlicht werken wij met de methode Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief) als onderdeel van de burgerschapsontwikkeling.

Vanaf de groepen 1, 2 en 3 wordt de basis van Kanjertraining middels deze lessen aangeleerd; onder andere met de motor en benzine oefening en de uitleg van de petten. Aan het begin van het jaar starten we met twee startweken om de groepsvorming te vormen. Vervolgens worden er in de groepen 4-8 elke week energizers in gezet om de groepsvorming te blijven stimuleren. De overige lessen worden direct ingezet wanneer het onderwerp zich voordoet in de groep.

Elise
EliseKoelewijn

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving terug en andersom. Burgerschapsontwikkeling: het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar en de omgeving, vinden we belangrijk om als mens in de wereld te kunnen functioneren. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school. De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst en dat er onderling vertrouwen is, zodat er geleerd kan worden! Onze basisregel is: We verwachten dat je je normaal gedraagt (de wereld van vertrouwen).

Jaarlijks vindt er monitoring plaats betreft de sociale veiligheid.
Tevens hebben we korte lijntjes met de ouders, dat betekent dat er direct gehandeld wordt als een kind zich niet veilig voelt op onze school. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de leerkracht (en neem de IB-er hierin mee in de cc).

Een fijne sfeer willen we bereiken door met elkaar regels en afspraken te hanteren, zoals vastgelegd in de Kanjertraining.

Schoolafspraken:
Samen zorgen we voor een fijne school!

* We lopen rustig op de trap.
* Binnen is beginnen.
* 3,2,1 ik kijk meteen.
* We werken rustig in de klas, op de gang en bij de ateliers.
* WC –> is lampje aanzetten.
* We hebben respect voor God, onszelf en anderen.
* We zorgen voor elkaar en elkaars spullen.
* We werken samen (niemand speelt de baas).
* We hebben plezier (niemand lacht uit).
* We doen mee (niemand doet zielig).

De bovenstaande afspraken passen precies bij de visie en waarden van Het Sterrenlicht.

JIJ MAG ER ZIJN, Sta op en schitter en daarom word je betrokken bij je eigen (leer)proces.

Gaat er dan nooit meer iets mis op op onze school, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Mocht deze aanpak niet werken, dan zijn er duidelijk grenzen nodig. Dan zetten we de Kwaliteitskaart Time in, Time out leerlingen in.

Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.
De borging en de organisatie wordt gedaan door onze Kanjer coördinator Elise Koelewijn.

Contactpersoon:

De contactpersoon voor de kinderen is bij ons op school is juf Margreet Laseur (groep 0-8). Wil je een afspraak maken met de contactpersoon, dat kan altijd! Wanneer kan je een afspraak maken? Als er iets is dat je met jouw juf of meester niet op kan lossen of als je liever even met iemand anders praat.

Je kan dan juf Margreet aanspreken en een afspraakje maken of een mailtje sturen naar ib@vcosterrenlicht.nl.

Margreet
Margreet Laseur
ib@vcosterrenlicht.nl