Kanjertraining

Op Het Sterrenlicht werken wij met de methode Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief) als onderdeel van de burgerschapsontwikkeling.

Vanaf de groepen 1 tot en met 4 wordt de basis van Kanjertraining middels deze lessen aangeleerd; onder andere met de motor en benzine oefening en de uitleg van de petten. Aan het begin van het jaar starten we met twee startweken om de groepsvorming te vormen. Vervolgens worden er in de groepen 4-8 elke week energizers in gezet om de groepsvorming te blijven stimuleren. De overige lessen worden direct ingezet wanneer het onderwerp zich voordoet in de groep.

Eefke
Eefke de Graaf

Wij ervaren onze school als onderdeel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt in de samenleving grotendeels terug en andersom. Onze visie op burgerschapsontwikkeling is, dat leerlingen bij het verlaten van Het Sterrenlicht een goede basis hebben om als mens in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dit te bereiken werken we acht jaar lang aan het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, respect voor elkaar én de omgeving. Er is een veilige en duidelijke structuur binnen onze school.

De leerkrachten hanteren dezelfde schoolregels wat betreft gedrag. We durven kinderen aan te spreken op hun gedrag, waarbij ze als persoon gerespecteerd blijven. We vinden het belangrijk dat er een goede en fijne sfeer in de school heerst, zodat er geleerd kan worden! Onze basisregel is daarom: We verwachten dat je je normaal gedraagt. Dat betekent: dat leerlingen te vertrouwen zijn, ze rekening houden met anderen en andere leerlingen laten stralen (Kanjerafspraken). Dit leren we onder andere tijdens de Kanjertraining.

Jaarlijks vindt er monitoring plaats betreft de sociale veiligheid.
Tevens hebben we korte lijntjes met de ouders, dat betekent dat er direct gehandeld wordt als een kind zich niet veilig voelt op onze school. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de leerkracht (en neem de IB-er hierin mee in de cc).

Een fijne sfeer willen we bereiken door met elkaar regels en afspraken te hanteren, zoals vastgelegd in de Kanjertraining.

Schoolafspraken:
Samen zorgen we voor een fijne school!

* We lopen rustig op de trap en in de gang
* Binnen is beginnen!

* We werken rustig in de klas, in de gang en bij de ateliers

* 3,2,1 ik kijk meteen

* 1,2,3 let me see

* WC –> lampje aanzetten

* Ben ik buiten, blijf ik buiten!

* We hebben respect voor God, onszelf en anderen
* We vertrouwen elkaar

* We zorgen voor elkaar en elkaars spullen

* We werken samen (niemand speelt de baas)

* We hebben plezier (niemand lacht uit)

* We doen mee (niemand doet zielig)


De bovenstaande afspraken passen precies bij de visie en waarden van Het Sterrenlicht.

JIJ MAG ER ZIJN, Sta op en schitter en daarom word je betrokken bij je eigen (leer)proces.

Gaat er dan nooit meer iets mis op op onze school, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Mocht deze aanpak niet werken, dan zijn er duidelijk grenzen nodig. Dan zetten we de kwaliteitskaart Onacceptabel gedrag in.

Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.
De borging en de organisatie wordt gedaan door onze Kanjer coördinator en expertleraar gedrag Eefke de Graaf.

Contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon) :

De contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon) voor de kinderen is bij ons op school is Pauline Figge (groep 0-8). Wil je een afspraak maken met de contactpersoon, dat kan altijd! Wanneer kan je een afspraak maken? Als er iets is dat je met jouw juf of meester niet op kan lossen of als je liever even met iemand anders praat.

Je kan dan Pauline Figge aanspreken en een afspraakje maken of een mailtje sturen naar paulinefigge@vcosterrenlicht.nl.

Pauline
PaulineFigge
paulinefigge@vcosterrenlicht.nl