Groep 6A

Welkom op de groepspagina van groep 6A

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Klassenouders:

Maartje Goudsbloem – Van Halteren

en

Suzanne Hopman – van Tamelen

Christel
Christel Duijst

Agenda voor deze week: 39

Dag Info Activiteit
Maandag Juf Elise Inleveren huiswerk (redactiesommen + begrijpend lezen)
Dinsdag (fruitdag) Juf Christel 12 uur uit i.v.m. studiemiddag
Woensdag Juf Christel  
Donderdag (fruitdag) juf Christel  
Vrijdag juf Christel

Schoolsport

Blink toets

 

Vak  Informatie
Rekenen

Tafels:

In groep 4 en 5 hebben we de tafels van 1 t/m 10 geleerd. Het is erg belangrijk om de keer som binnen 3 seconden te weten. In het dagelijks leven hebben we hier nl. (onbewust) er vaak mee te maken. Blijf dit daarom oefenen. Als je op google tafels oefenen intypt, krijg je veel leuke sites om mee aan de slag te gaan.

Spelling Deze week doen wij een herhaling van de spellingsregels van voorgaande jaren. 
Taal

De leerlingen leren woorden van en over het thema Amsterdam.

 

Godsdienst

Dit schooljaar luisteren we naar verhalen uit de methode ‘Levend Water’. 
Aankomende week gaat het over Saul (Samuel 1).

 

 

Kanjertraining De eerste weken worden de gouden weken genoemd. Door middel van Kanjertraining maken wij afspraken in de klas. Ook hebben wij het erover hoe wij met elkaar omgaan.
Blink

Het thema van blink deze periode is “Wereldse kinderen”. 

 

 

 

Ateliers

De aterliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt. De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan onsthematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven. 

 

 

Zwemmen + Gym

Wij zwemmen de ene week en de andere week gaan wij sporten. Als wij gaan zwemmen of sporten, moeten de kinderen hun fiets meenemen. Zorg ervoor dat de kinderen die dag makkelijke kleding dragen. Dit scheelt een hoop tijd bij het omkleden.

Zwemmen doen wij op dinsdagmiddag. We zijn rond 14:15 weer terug op school. Wanneer uw kind zelf naar huis/de opvang mag, graag een berichtje sturen naar mij (Christel). Sieraden zijn niet toegestaan tijdens het zwemmen. 
Gymmen doen wij op vrijdag. Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht, anders kan er niet mee gegymd worden. 

Wonderlijk gemaakt

 

Dit schooljaar worden er vier lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. 

Presenteren

(Spreekbeurt + Boekbespreking)

 
Topografie  
Leerlingenraad  

 

Met vriendelijke groet,

Christel Duijst