Groep 4B

Welkom op de groepspagina van groep 4B

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

 

Klassenouders:

Eefke
Eefkede Graaf
Marlene
MarleneErdmann

Agenda voor deze week: 29 mei  t/m 2 juni 2023

Dag Info Activiteit
Maandag Juf Eefke 2e PINKSTERDAG  –  VRIJ
Dinsdag Juf Eefke Fruitdag
Woensdag Juf Eefke
Donderdag juf Marlene Fruitdag
Vrijdag Juf Marlene Sporten

 

Vak  Informatie
Rekenen

In groep 4 maken de kinderen kennis met Snappet. Ze krijgen een eigen chromebook waarop ze in het rekenprogramma adaptieve opgaven maken. Na de instructie gaan ze hiermee aan de slag. Wij kunnen precies zien wat er goed gaat en wat niet en kunnen daar direct op inhaken. De kinderen krijgen zelf ook feedback en zien op welk niveau ze werken. Elk blok sluiten we af met 2 toetsen, de resultaten hiervan vindt u in Parnassys.

De doelen van rekenen vindt u hier:

Blok 1   Blok 2   Blok 3   Blok 4   Blok 5   Blok 6    Blok 7   Blok 8   Blok 9 

   
Taal

Met taal leren de kinderen veel nieuwe woorden, oefenen we schrijfopdrachten en verkennen we de taal. Elk blok heeft een ander thema en we beginnen met het thema ´Start´. Elk blok sluiten we af met een toets die voor het grootste deel bestaat uit vragen over de woordenschatwoorden. De resultaten van deze toetsen vindt u in Parnassys.

STAAL Woordenschat: klik en download  > H8 KLEDING woordenschatwoorden+betekenis

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Bijbelverhaal: In Jezus’ naam

 

Kanjertraining De eerste weken na de zomervakantie zijn erg belangrijk voor een goede groepsvorming, de zogenaamde ´gouden weken´. Daarom investeren we veel in elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en hoe we een positieve en hardwerkende groep kunnen worden. Waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Dit doen we d.m.v. spelletjes, voorbeelden, verhalen en ook duidelijke regels en grenzen stellen. Alle schoolafspraken gaan we bij langs, evenals de kanjerregels en de kanjertaal. Ook zullen we afspraken specifiek voor onze groep opstellen.
Blink

Met Blink werken we aan wereldoriëntatie en komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Het vijfde thema is “Hallo Wereld”.

Ouderblad Blink Hallo Wereld 3-4

 

 

Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 3 en 4 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

In groep 4 beginnen we met 1 keer in de week Ateliers op donderdag. Na de Kerstvakantie gaan de kinderen 2 keer in de week naar de Ateliers en komt de maandag erbij.

Gym Elke vrijdag krijgen de kinderen gym van onze vakleerkracht. Dit vindt plaats in de gymzaal op school. Het is belangrijk dat de kinderen die dag passende gymschoenen mee hebben en makkelijke (gym)kleding aanhebben of meenemen.
Wonderlijk gemaakt

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief, download hem hier > Ouderbrief Wonderlijk Gemaakt groep 4

Presenteren  

 

Met vriendelijke groet,

Eefke de Graaf

Marlene Erdmann