Groep 4B

Welkom op de pagina groep 4B

Maartje
Maartje van Kesteren
maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl
Jolanda
JolandaMast
jolandamast@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week
Week 21: 23-28 mei 2022

Dag
Maandag Juf Jolanda
Dinsdag Juf Jolanda fruitdag
Woensdag Juf Jolanda
Donderdag Hemelvaartsdag
Vrijdag Vrij

Agenda: op het prikbordblad staan alle belangrijke data.

Liederen: we oefenen voor de Pinksterviering op 1 juni.

Bijbelverhalen: wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Taal: we gebruiken de methode STAAL. Thema: gek (woordjes zijn verstuurd via Parro)

Spelling: we gebruiken de methode STAAL. Blok 8, woorden met drie categorieën, klankgroepenwoord, woord met – elen, -enen en -elen, enkelvoud en meervoud, vraagteken.

regelkaarten-4-hier voor de regelkaart van Spelling.

Rekenen: we rekenen op Snappet met de methode Getal en Ruimte.

De kinderen kunnen hun kleine tafeldiploma halen, 80 sommen in 6 minuten. Thuis oefenen kan op www.tafeltrainer.nl

Wonderlijk gemaakt: dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klik hier voor de brief_ouders_groep_3_en_4 Wonderlijk gemaakt

Onze klassenouders zijn: Angela Koelewijn (Mathé) en Mareille Malestein (Senn).

Gym: we sporten elke vrijdag op school van 11.00-11.45u

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Ook graag voorzien van de naam van uw kind!

Met vriendelijke groet,

Maartje van Kesteren (maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl) Aanwezig op maandag-woensdag-vrijdag
Jolanda Mast (jolandamast@vcosterrenlicht.nl) Aanwezig op dinsdag-donderdag