Groep 4B

Welkom op de pagina groep 4B

Maartje
Maartje van Kesteren
maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl
Jolanda
JolandaMast
jolandamast@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week
Week 48: 29 november – 3 december 2021

Dag
Maandag Juf Maartje/ juf Joanne
Dinsdag Juf Jolanda/ juf Colinda fruitdag
 

Woensdag

Juf Maartje ik doos: Hellianne
Donderdag Juf Jolanda/ juf Maartje fruitdag

ik doos: Jaap

Vrijdag Juf Maartje Sinterklaasfeest

Agenda: op het prikbordblad staan alle belangrijke data.

Liederen: De Heer is mijn Herder

Bijbelverhalen: wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

We zijn nu bezig met David en Saul.

Taal: we gebruiken de methode STAAL. Thema: Nodig

Spelling: we gebruiken de methode STAAL. Blok 4, klankgroepenwoord

regelkaarten-4-hier voor de regelkaart van Spelling.

Rekenen: we rekenen op Snappet met de methode Getal en Ruimte.

Wonderlijk gemaakt: dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klik hier voor de brief_ouders_groep_3_en_4 Wonderlijk gemaakt

Onze klassenouders zijn: Angela Koelewijn (Mathé) en Mareille Malestein (Senn).

Gym: we sporten elke vrijdag op school van 13.15u-14.00u

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Ook graag voorzien van de naam van uw kind!

Met vriendelijke groet,

Maartje van Kesteren (maartjevankesteren@vcosterrenlicht.nl) Aanwezig op maandag-woensdag-vrijdag
Jolanda Mast (jolandamast@vcosterrenlicht.nl) Aanwezig op dinsdag-donderdag