Groepen op Het Sterrenlicht

Groepen

Klik aan de rechterkant op een groep voor meer informatie!
(Op mobiel of tablet klik onderaan deze pagina op een groep.)

Gebruik mobiele telefoon

De mobiele telefoon mag niet meegenomen worden naar school.
Behalve als de leerkracht hier toestemming voor geeft en in overleg met de betreffende ouder.
In de bovenbouw zal er regelmatig toestemming gegeven
worden om de mobiele telefoon mee te nemen naar school.