Groep 8A

Welkom op de pagina van groep 8A

Belangrijke info Voortgezet Onderwijs:

Kijk hier de presentatie van de informatieavond terug. 

Open dagen Voortgezet onderwijs en verdere informatie over de scholen – klik op volgende link http://vanbasisnaarbrug.nl

Sanne
Sannevan Diermen
Janneke
JannekeHeinen
Dag 27 nov. – 01 dec. 2023       Huiswerk en info Wekelijks
Maandag  

 

 

 
Dinsdag juf Sanne

Huiswerk

Werkwoordspelling 

Fruitdag

 

Woensdag Juf Sanne

Rots en water, laatste keer

 

 
Donderdag Juf Janneke  

Fruitdag

 

Vrijdag Juf Janneke

Sport 

Huiswerk studievaardigheden en Bijbeltekst kennen!

Fiets en gymkleren mee

Bijbelverhalen:

De komende week gaan de verhalen over het volgen van Jezus.

https://www.youtube.com/watch?v=r9zvKtJDNVg

Rekenen:

De doelen waar we de aanbevolen week aan werken zijn:

 • Ik kan breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen in elkaar omzetten.
 • Ik kan een kommagetal delen met als uitkomst een kommagetal.
 • Ik kan verhoudingen omzetten in breuken, percentages of kommagetallen, afhankelijk van de context.

Spelling:

De doelen die de komende week centraal staan ​​zijn:

 • Ik herken de bepaling van plaatsen
 • Ik herhaal de categorieën tot en met het Latijns voorvoegsel
 • Ik herhaal de lastige werkwoorden (vindt je moeder, heb ontmoet)

Kerkgeschiedenis:

Een keer per week staat de vak kerkgeschiedenis op de haan. Het is de bedoeling dat de kinderen de samenvatting na elk onderwerp leren.

Samenvattingen:

Samenvatting Maarten Luther
Samenvatting Jodendom Klik hier
S amenvatting g Katholieke Kerk
Samenvatting g Islam

Engels:
Wekelijks zijn er twee lessen Engels, verzorgd door Elise Beekhuis.
Zij neemt ook de toetsen af. Veel toetsen hoeven niet thuis geleerd te worden, de stof voor deze toetsen wordt behandeld in de lessen.
Als er een toets is waarvoor geleerd moet worden, staat deze in de kalender hierboven vermeld.

Wetenswaardig:

Thema: De aarde van binnen en van buiten. In dit thema staat onze planeet de aarde centraal. We merken het niet dagelijks, maar de aarde is continu in verandering, zowel door invloeden van binnenuit als van buitenaf. Hier moeten wij als mensen op allerlei manieren rekening houden. Specifiek over de invloeden gaat dit thema.

Voor de samenvatting van de toets zie de link hieronder.

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Themablad (1)

Psalm/Gezang van de maand:

Johannes 14: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Liederen die we elkaar ontmoetten zingend

 • Bedankt voor de zonneschijn
 • Uw genade is mij genoeg
 • Van A tot Z
 • Onze schuilplaats is God
 • Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
 • De circustent
 • Jezus Overwinnaar
 • Zegenkroon
 • Ik wens jou
 • Ik ben een soort van God

Woorden bij de taaltoets:
Thema 1 – China
Thema 2 – Televisie
Thema 3 De Ruimte
Thema 4 – Mysteries
Thema 5 – De buurt
Thema 6 Portret

Hartelijke groet,
Sanne van Diermen
Janneke Heinen

Werkstuk (inleveren voor de kerstvakantie)
Beoordelingsformulier werkstuk –Klik hier
Voorbeeld werkstukKlik hier

Spreekbeurt
Klik op de link voor het rooster –
Beoordelingsformulier Spreekbeurten –klik hier

Boekverslag (inleveren voor de voorjaarsvakantie)
Volgorde/inhoud boekverslag –Klik hier
Beoordelingsformulier – Klik hier
Het boekverslag wordt voor de voorjaarsvakantie ingeleverd.

Kanjertraining:

We zijn bezig met de Kanjertraining. Dit doen we niet meer wekelijks, wel incidenteel, wanneer nodig. We doen we elke week een groepsspel uit de Kanjerklapper, en waar nodig bespreken we dit met elkaar na.
Deze week is ook het sociogram afgenomen in onze groep. De gegevens hiervan worden verwerkt in ons groepsplan gedrag.

Oefensites:
Leerlingen hebben van verschillende vakken ook een digitaal oefenprogramma. De inlogcodes hiervan staan in Google Classroom onder het kopje schoolwerk – inlogcodes. Het is voor ouders ook mooi om te zien hoe divers de digitale oefenprogramma’s zijn waar we mee werken.

Infobrief Wonderlijk gemaakt

Klik hier voor informatiebrief

Klassenouders: Bianca Korpadi en Marianne Smith

Leerlingenraad: Tibbe en Sam

The View

Sommige kinderen vinden het boeiend om over het geloof te praten. Ze houden ervan om dieper over de dingen na te denken. Of ze hebben vragen over God en het geloof die ze graag zouden willen stellen. Bij De View wordt hier tijd en ruimte voor gemaakt in een klein groepje. De volgende onderwerpen komen aan bod: Hoe het begon, God is God en Jij bent Jij. Er wordt hierover gesproken en bij geknutseld. De View wordt onder schooltijd gegeven aan leerlingen van groep 8 die zich hiervoor hebben opgegeven.