Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Belangrijke info Voortgezet Onderwijs:

Kijk hier de presentatie van de informatieavond terug. Klik hier

Open dagen Voortgezet onderwijs en verdere informatie over de scholen – klik op volgende link http://vanbasisnaarbrug.nl

Alinda
Alinda Koelewijn
Elise
Elise Beekhuis
Dag

 jan. 2023 – 3 feb.2023

      Huiswerk en info Wekelijks
Maandag Juf Alinda
 • Start afname CITO-M
 
Dinsdag juf Alinda
 • Start boekverslag in Googledocs, delen met alindakoelewijn@vosterrenlicht.nl

Fruitdag

 

Woensdag Juf Alinda

 

 
Donderdag Juf Alinda

 

 

Fruitdag
Vrijdag Juf Elise
 •  Huiswerk  – Rekenen deel 1  
 • 23 februari – boekverslag inleveren. (dit mag via delen in Googledocs).
Gym van 9.15 uur – 10.15 uur

Bijbelverhalen:
We gaan de komende weken de verhalen horen waarin Jezus rondloopt op de aarde. Mensen gaan hem volgen en gaan van hem houden. Ook wij gaan luisteren naar al die mooie verhalen en wonderen die Jezus in deze tijd laat horen en zien.

Kerkgeschiedenis:
We zijn begonnen met de serie Heilige Huisjes te bekijken. De eerste wereldgodsdienst die we behandelen is het Jodendom. Deze periode sluiten we af met een toets.

Samenvattingen:

Samenvatting Maarten Luther
Samenvatting Jodendom Klik hier
Samenvatting Katholieke Kerk
Samenvatting Islam

Engels:
Leerlingen hebben een eigen account op Duolingo, hiermee kan ook thuis geoefend worden. Ook hebben alle leerlingen een account op Words en Birds, dit wordt alleen op school geoefend.
Wekelijks zijn er twee lessen Engels, verzorgd door Elise Beekhuis.
Zij neemt ook de toetsen af. Veel toetsen hoeven niet thuis geleerd te worden, de stof voor deze toetsen wordt behandeld in de lessen.
Als er een toets is waarvoor geleerd moet worden, staat deze in de kalender hierboven vermeld.

Blink:
Thema voor de komende weken is: Altijd onderweg

Voor de samenvatting van de toets zie de link hieronder.

Ook krijgen de leerlingen het werkboek mee naar huis, de bronnenbladen in dit boek zijn ook belangrijk om te leren voor de toets.

Thema 1a – Wereldsterren – samenvatting Klik hier
Thema 2a – Stem op mijn partij – samenvatting Klik hier
Thema 3a – Altijd onderweg – samenvatting Klik hier

Psalm/Gezang van de maand januari:
We leren deze maand GZ 293:1/WK 471:1 / OTH 399:1

Liederen die we met elkaar zingen

 • Uw genade is mij genoeg
 • Van A tot Z
 • Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
 • Onze schuilplaats is God
 • Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
 • Waarom bleef U zo stil..
 • De circustent
 • Jezus Overwinnaar
 • Zegenkroon
 • Ik wens jou
 • Ik ben een kind van God

Woorden bij de taaltoets:
Thema 1 – China
Thema 2 – Televisie
Thema 3 De Ruimte
Thema 4 –Mysteries
Thema 5 –De buurt
Thema 6Portret

Hartelijke groet,
Alinda Koelewijn
Elise Beekhuis

Werkstuk (inleveren voor de kerstvakantie)
Beoordelingsformulier werkstuk –Klik hier
Voorbeeld werkstukKlik hier

Spreekbeurt
Klik op de link voor het rooster –Rooster Spreekbeurten
Beoordelingsformulier Spreekbeurten –klik hier

Boekverslag (inleveren voor de voorjaarsvakantie)
Volgorde/inhoud boekverslag –Klik hier
Beoordelingsformulier – Klik hier
Het boekverslag wordt voor de voorjaarsvakantie ingeleverd.

Boekbespreking
Rooster boekbesprekingKlik hier
Beoordeling boekbespreking – Klik hier

Kanjertraining:
We zijn bezig met de Kanjertraining. Dit doen we niet meer wekelijks, wel incidenteel, wanneer nodig. We doen we elke week een groepsspel uit de Kanjerklapper, en waar nodig bespreken we dit met elkaar na.
Deze week is ook het sociogram afgenomen in onze groep. De gegevens hiervan worden verwerkt in ons groepsplan gedrag.

Oefensites:
Leerlingen hebben van verschillende vakken ook een digitaal oefenprogramma. De inlogcodes hiervan staan in Google Classroom onder het kopje schoolwerk – inlogcodes. Het is voor ouders ook mooi om te zien hoe divers de digitale oefenprogramma’s zijn waar we mee werken.

Infobrief Wonderlijk gemaakt
Klik hier voor informatiebrief

Klassenouders:
De moeder van Lynn; Corina Westerink
De moeder van Job; Karina van de Groep

Leerlingenraad:

Activiteiten: Zie agenda