Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8

Belangrijke info Voortgezet Onderwijs:

Kijk hier de presentatie van de informatieavond terug. Klik hier

Open dagen Voortgezet onderwijs en verdere informatie over de scholen – klik op volgende link http://vanbasisnaarbrug.nl

Alinda
Alinda Koelewijn
alindakoelewijn@vcosterrenlicht.nl
Elise
Elise Beekhuis
elisebeekhuis@vcosterrenlicht.nl
Dag 26-30 september           2022 Huiswerk info
Maandag Juf Alinda

 

 

 
Dinsdag juf Alinda
 • Spelling werkblad:
  tegenwoordige tijd en verleden tijd
 • extra werkblad voor HAVO/VWO leerlingen

Fruitdag

 

Woensdag Juf Alinda

Toets taal – China- oefenblad is te vinden onder het kopje; Woorden bij de Taaltoets. Zie hieronder.

 
Donderdag Juf Alinda
 • Onderwerp voor Spreekbeurt en werkstuk inleveren
Fruitdag
Vrijdag Juf Elise
 • Huiswerk Studievaardigheden – les 3 in Snappet maken
Gym van 9.15 uur – 10.15 uur

Bijbelverhalen:
We gaan de komende twee weken werken aan het thema van GSK – Gi-Ga-Groen. We hebben hart voor God én zijn schepping. Ook zullen we de liederen die bij dit thema horen met elkaar inoefenen.

Kerkgeschiedenis:

We starten het schooljaar met de verhalen van Maarten Luther.
Deze lessen worden gevolgd door middel van de film van Maarten Luther.
Ook zullen we een aantal verwerkingen maken rondom dit thema.
Aan het einde wordt deze lessenserie afgesloten met een toets.
Samenvatting staat hieronder, maar wordt ook uitgeprint meegegeven.
Tot de herfstvakantie werken we aan dit thema

Samenvattingen:

Samenvatting Maarten Luther
Samenvatting Jodendom Klik hier
Samenvatting Katholieke Kerk
Samenvatting Islam

Engels:
Leerlingen hebben een eigen account op Duolingo, hiermee kan ook thuis geoefend worden. Ook hebben alle leerlingen een account op Words en Birds, dit wordt alleen op school geoefend.
Wekelijks zijn er twee lessen Engels, verzorgd door Elise Beekhuis.
Zij neemt ook de toetsen af. Veel toetsen hoeven niet thuis geleerd te worden, de stof voor deze toetsen wordt behandeld in de lessen.
Als er een toets is waarvoor geleerd moet worden, staat deze in de kalender hierboven vermeld.

Blink:
Thema voor de komende weken is: Wereldsterren
De kinderen kijken naar wereldsterren van vroeger en nu. Sterren van over de hele wereld en sterren op allerlei verschillende gebieden. De kinderen kiezen hun wereldster en doen er onderzoek naar. Ze presenteren hem of haar in een Wereldsterren- Wall of fame. Deze is straks voor iedereen te bewonderen op het bord in de hal, van groep 8.

Voor de samenvatting van de toets zie de link hieronder.
Ook krijgen de leerlingen het werkboek mee naar huis, de bronnenbladen in dit boek zijn ook belangrijk om te leren voor de toets.

Thema 1a – Wereldsterren – samenvatting klik hier
Thema 2a – Stem op mijn partij – samenvatting Klik hier
Thema 3a – Altijd onderweg – samenvatting klik hier

Psalm/Gezang van de maand:
We leren deze maand NB: Gez. 456:1 en OB: Gez. 477:1 en OTH 168:1

Liederen die we met elkaar zingen

 • Uw genade is mij genoeg
 • Goede vrijdag – Matthijn Buwalda
 • Onze schuilplaats is God
 • Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
 • Waarom bleef U zo stil..
 • De circustent
 • Jezus Overwinnaar
 • Zegenkroon
 • Ik wens jou
 • Ik ben een kind van God

Woorden bij de taaltoets:
Thema 1 – China
Thema 2 – Televisie
Thema 3 De Ruimte
Thema 4 –Mysteries
Thema 5 –De buurt
Thema 6Portret

Hartelijke groet,

Alinda Koelewijn (alindakoelewijn@vcosterrenlicht.nl)

Elise Beekhuis (elisebeekhuis@vcosterrenlicht.nl)

Werkstuk (inleveren voor de kerstvakantie)
Beoordelingsformulier werkstuk –Klik hier
Voorbeeld werkstukKlik hier

Spreekbeurt
Klik op de link voor het rooster –Rooster Spreekbeurten
Beoordelingsformulier Spreekbeurten –klik hier

Boekverslag (inleveren voor de voorjaarsvakantie)
Volgorde/inhoud boekverslag –Klik hier
Beoordelingsformulier – Klik hier
Het boekverslag wordt voor de voorjaarsvakantie ingeleverd.

Boekbespreking
Rooster boekbesprekingKlik hier
Beoordeling boekbespreking – Klik hier

Kanjertraining:
We starten met de “opstartweken” van Kanjertraining. Na de vakantie start een groep weer helemaal opnieuw met de verschillende fasen van groepsvorming. De eerste weken in dit proces zijn essentieel voor het vormen van een goede groep. Daarom besteden we de eerste drie weken veel aandacht aan dit proces, zodat we hier de rest van het jaar veel profijt van zullen hebben. Deze periode is achter de rug, we hebben hem afgesloten met het opschrijven van de Kanjerregels.

Oefensite Squla:
Leerlingen hebben zelf een klasseninlog en kunnen hiermee thuis ook aan de slag. Er kan geoefend worden op werkdagen van 8.30 tot 15.00 uur.
https://leukleren.squla.nl/

Infobrief Wonderlijk gemaakt
Klik hier voor informatiebrief

Klassenouders:

Leerlingenraad:

Activiteiten: Zie agenda