Groep 7B

Welkom op de pagina van groep 7B

Welkom in groep 7 | Basisschool De Bron Soest

Jaco
JacoHartevelt
jacohartevelt@vcosterrenlicht.nl

Vakantie, We zien elkaar weer op 30 augustus.

Dag Huiswerk (klik op de rode titel voor het blad) Activiteit – bijzonderheden
Maandag 30 augustus eerste schooldag

 

Dinsdag    
Woensdag

 

 
Donderdag  

 

Vrijdag  

 

Belangrijke informatie:

Wekelijks huiswerk: maakwerk
Maandag staat de nieuwe taak klaar en de week erop is het af.
Als leerkracht verwacht ik dat het vrijdag al af is, zo heeft iedereen lekker vrij in het weekend. Hieronder vindt u de inloggegevens voor De huiswerktaken:
Uitlegblad spelling oefenen
Uitlegblad Redactiesommen oefenen

Ik houd rekening met kinderen die al extra huiswerk hebben meegekregen.

Elke maandag is het volgende af:
– Spelling oefenen op de site: Spellingoefenen.nl
– Redactiesommen op de site: Redactiesommen.nl

Wekelijks huiswerk: leerwerk
Vrijdag geef ik het leerwerk mee.
De week erop is de toets en krijgen ze weer nieuw leerwerk mee.
We leren niet in de vakanties. Mocht er teveel werk in 1 week zijn (projectwerk, Rt/plusklas, dan hoop ik dat er wordt meegedacht om het goed te organiseren.)
In onze groep geef ik leerwerk mee op 2 niveaus, niet iedereen leert evenveel van het leerblad. Persoonlijk heb ik in de klas een aangepaste versie meegegeven.

Klasinfo: Bedankt voor de fijne hulp

De wasmoeders voor dit jaar zijn de moeders van Rodyn Lau en Daniel Koelewijn.
De klassenouders voor dit jaar zijn de moeders van Juliët van Maurik en Billy & Cath Koelewijn.
De leerlingen van de leerlingenraad: Rodyn en Fabiënne.

Belangrijke downloads:

Klik en download Staal regelkaart

Klik en download Staal regelkaart werkwoordspelling

Bibliotheek op school Nog niet bekend

Klik en download de informatiebrief Nog niet beschikbaar

Klik en download Wat we in groep 7 behandelen met wonderlijk gemaakt

Bijbelverhalen: We zijn begonnen met de Rechters van Israël (hoofdstuk 3 is geweest).

Extra oefeningen Websites
1 Voor huiswerk spellingoefenen Klik hier
2 Voor huiswerk Redactiesommen Klik hier
3 Voor het oefenen van de taaltoets (zoek naar gr. 7) Klik hier
4  
5  
6