Groep 7B

Welkom op de pagina van groep 7B

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Klassenouders: Linda Koelewijn en Colinda Koelewijn

Leerlingenraad:

Agenda voor maandag 26 tot en met vrijdag 30 september

Inge
IngeWoudenberg
ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl
Elise
EliseKoelewijn
elisekoelewijn@vcosterrenlicht.nl
Dag Huiswerk en extra informatie Activiteit – bijzonderheden
Maandag
 •  Juf Inge
 
Dinsdag
 • Juf Inge
 • Fruitdag
 • Toets Blink
Woensdag
 • Juf Inge
 
Donderdag
 • Juf Inge
 • Fruitdag
Vrijdag
 • Juf Elise
 • Gymmen: 8.15-9.15 uur
 • Gymkleding en fiets meenemen
 • Huiswerk begrijpend lezen inleveren.

 

 

Vak  Informatie
Rekenen De aankomende vier weken gaan we stof van groep 6 herhalen.
Spelling

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Bibliotheek op school Klik hier voor de site

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Taal

U vindt hieronder ook een link naar het onderdeel ‘Taal verkennen’. Ook hiervan komen er elementen terug in de toets.

Thema_Helden de woorden

Thema_Nederland de woorden

Thema Flits de woorden

Thema Licht de woorden

Thema Familie de woorden

Thema Strips de woorden

Taal verkennen Staal groep 7

Godsdienst

De schepping

Psalm van de maand : gezang 456:1 OTH 168:1

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar
Kanjertraining De eerste weken na de zomervakantie zijn erg belangrijk voor een goede groepsvorming, de zogenaamde ´gouden weken´. Daarom investeren we veel in elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en hoe we een positieve en hardwerkende groep kunnen worden. Waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Dit doen we d.m.v. spelletjes, voorbeelden, verhalen en ook duidelijke regels en grenzen stellen. Alle schoolafspraken gaan we bij langs, evenals de kanjerregels en de kanjertaal. Ook zullen we afspraken specifiek voor onze groep opstellen.
Blink

De cijfers van de afgenomen toetsen staan in Parnassys.

Groep-7-8-B-4-Oorlog-en-vrede-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Ouderblad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Themablad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Themablad (1)

Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 7 en 8 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

Gym Gymtijden:8.15- 9.15 uur, Sporthal de Kuil
Engels 2x per week wordt er Engels gegeven.
Wonderlijk gemaakt  Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de ouderbrief: Wonderlijk gemaakt
Extra Oefenen voor Cito?!

 

Met vriendelijke groet,

Inge Woudenberg (ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl

Elise Koelewijn (elisekoelewijn@vcosterrenlicht.nl)