Groep 7B

Welkom op de pagina van groep 7B

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Klassenouders: Linda Koelewijn en Colinda Koelewijn

Leerlingenraad: Robin en Silas

AGENDA: maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni

* Sportdag: vrijdag 26 mei

Inge
IngeWoudenberg
Elise
EliseKoelewijn
Dag Huiswerk en extra informatie Activiteit – bijzonderheden
Maandag
 •  Juf Inge
 • vrij i.v.m. Pinksteren
Dinsdag
 • Juf Inge
 • Cito begrijpend lezen deel 1
 • Cito begrijpend rekenen deel 1
 • Fruitdag
Woensdag
 • Juf Jolanda

 

Donderdag
 • Juf Elise
 • Cito spelling deel 1
 • Fruitdag
Vrijdag
 • Juf Elise
 • Cito werkwoordspelling deel 1
 • Gym
Vak Informatie
Rekenen

We werken in blok 8 van rekenen. Daarin staan de volgende doelen centraal:

 • relatie tussen breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen
 • betekenis van breuken en procenten
 • rekenen met procenten
 • oppervlakte en inhoud
Spelling

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Bibliotheek op school Klik hier voor de site

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Taal

U vindt hieronder ook een link naar het onderdeel ‘Taal verkennen’. Ook hiervan komen er elementen terug in de toets.

Thema_Helden de woorden

Thema_Nederland de woorden

Thema Flits de woorden

Thema Licht de woorden

Thema Familie de woorden

Thema Strips de woorden

Taal verkennen Staal groep 7

Godsdienst

 

Psalm van de maand : 

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar
Kanjertraining We  investeren veel in elkaar leren vertrouwen en hoe we een positieve en hardwerkende groep kunnen blijven, waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Dit doen we d.m.v. spelletjes, voorbeelden, verhalen en ook duidelijke regels en grenzen stellen. Alle schoolafspraken gaan we bij langs, evenals de kanjerregels en de kanjertaal.
Blink

De cijfers van de afgenomen toetsen staan in Parnassys.

Groep-7-8-B-4-Oorlog-en-vrede-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Ouderblad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Themablad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Themablad (1)

Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 7 en 8 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

Gym Gymtijden:8.15- 9.15 uur, Sporthal de Kuil
Engels 2x per week wordt er Engels gegeven.
Wonderlijk gemaakt  Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de ouderbrief: Wonderlijk gemaakt
Extra:

Oefenen voor Cito?!

Werkstuk (inleveren voor de kerstvakantie)
Beoordelingsformulier werkstuk –Klik hier
Voorbeeld werkstuk –Klik hier

Met vriendelijke groet,

Inge Woudenberg
Elise Koelewijn