Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7


Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.
Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Contact: jacohartevelt@cbshetsterrenlicht.nl
Werkdagen: ma t/m vr  – 033291395

Leerlingenraad: Noud Zijl en Olivia van der Toorn

Klassenouders: Annamarie van Twillert (moeder van Evy) en Meriam Beekhuis(moeder van Tim).

Jaco
JacoHartevelt

Agenda

ma. 24 nov. tot  vr. 1 dec.

Dag Huiswerk en informatie Activiteit
Maandag    
Dinsdag Spreekbeurt: Tim en Djavi Fruitdag
Woensdag    
Donderdag Spreekbeurt: Evy Fruitdag
Vrijdag Spreekbeurt: Rens
Huiswerk inleveren
Gym 10.00 – 10.45

 

 

Vak Informatie
Rekenen

We werken deze week aan de leerdoelen:
Klokkijken met een klok met seconden
Klokkijken met honderdsten van een seconde

Spelling

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Taal

U vindt hieronder ook een link naar het onderdeel ‘Taal verkennen’. Ook hiervan komen er elementen terug in de toets. Hieronder staan de toetswoorden van alle thema’s.
Als er een toets wordt opgegeven staat er in de agenda bovenaan deze pagina een link.

We werken in  het thema Familie. We gaan dit jaar niet alle thema’s behandelen. Te zijner tijd krijgt u de informatie in de Parro.

Leestrainer: Klik hier

Thema Familie de woorden

De andere thema’s voor het jaar vindt u hieronder:

Thema_Helden de woorden

Thema_Nederland de woorden

Thema Flits de woorden

Thema Licht de woorden

Taal verkennen Staal groep 7

Thema 1 – Strips

Godsdienst

Dit schooljaar luisteren we naar verhalen uit de methode ‘Levend Water’.
Deze week behandelen we: Bijbelboek Rechters, we zijn aangekomen bij Gideon.

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar
Kanjertraining De eerste weken na de zomervakantie zijn erg belangrijk voor een goede groepsvorming, de zogenaamde ´gouden weken´. Daarom investeren we veel in elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en hoe we een positieve en hardwerkende groep kunnen worden. Waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Dit doen we d.m.v. spelletjes, voorbeelden, verhalen en ook duidelijke regels en grenzen stellen. Alle schoolafspraken gaan we bij langs, evenals de kanjerregels en de kanjertaal. Ook zullen we afspraken specifiek voor onze groep opstellen.
Blink is nu Wetenswaardig

Wetenswaardig is een compleet uitgewerkte lesmethode voor leraren in het primair onderwijs waarmee zij hun leerlingen van groep 4 t/m 8 klassikaal thematisch kunnen inleiden in de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. Met behulp van de gedegen algemene kennisbasis die leerlingen hiermee opdoen ontwikkelen zij tegelijkertijd hun gezamenlijke woordenschat en taalvaardigheden: begrijpend lezen, spreken en schrijven.

Ateliers De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink.
Maandag en donderdag van 11.10 tot 11.55 zijn de ateliers. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 7 en 8 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.
Gym Vrijdag: 10.00 – 10.45
Op de fiets naar school, sportkleding en gymschoenen zijn verplicht.
Engels   1x per week wordt er Engels gegeven door juf Elise Beekhuis. Dinsdagmorgen 10.30-11.00.
Oefensites

Leestrainer voor het oefen van de woorden voor taal.

Overige info  
Cito  
Spreekbeurt

In groep 7 is er ook een spreekbeurt. Na de herfstvakantie worden de spreekbeurten gehouden. In de tweede schoolweek krijgt u het rooster in Parro. De onderwerpen moeten passen bij de leerstof van groep 7. 

Hoe maak ik een spreekbeurt en rooster: Klik hier
Hoe maak ik een spreekbeurt: Klik hier

De beoordeling: klik hier

Werkstuk

In groep 7 leren de kinderen een werkstuk maken.
In de klas krijgen de kinderen er een aantal lessen.
Daarna gaan de kinderen thuis aan de slag om met een stappenplan het werkstuk te maken en uitgeprint in te leveren (printen mag ook op school).
Het onderwerp mag overeenkomen met het onderwerp van de spreekbeurt. 
Het is raadzaam om hetzelfde onderwerp te kiezen als kinderen moeite hebben met huiswerk. Andere kinderen willen uit zichzelf een ander onderwerp kiezen en ook dat mag. Van kinderen uit de projectgroep en plusklas verwachten we wel 2 verschillende onderwerpen. 
Qua indeling ( Klik hier) van het werkstuk is er een doorgaande leerlijn naar groep 8 toe en het VO. Daar houden we aan vast. Chat-gpt, kopiëren en plakken is niet toegestaan. Zo moeten de kinderen informatie lezen, samenvatten en de opbouw van verschillende teksten vergelijken.

Werkstuk (inleveren vóór de voorjaarsvakantie)

Beoordelingsformulier werkstuk – Klik hier

Hoe maak ik een werkstuk – Klik hier

Voorbeeld werkstuk –Klik hier

Boekbespreking

Na de voorjaarsvakantie houden de kinderen een boekbespreking.
Dat mag in tweetallen of alleen.
Hoe maak ik een boekspreking – Klik hier

Verkeer

Theoretisch examen 26 maart:
De kinderen krijgen om en nabij 25 vragen over borden, regels en bijzondere verrichtingen in het verkeer.
Vorig jaar was dit het te leren werk:
Afspraken
Begrippen
Borden

Hiervoor krijgen de kinderen ook leerwerk mee. We oefenen in de klas met oude verkeersexamens en ook krijgen de kinderen een boekje mee naar huis om samen met u er naar te kijken. 

Praktisch examen 18 april 2024: 
De route (in 2023 was dit de route Klik hier) krijgen de kinderen ongeveer een maand van tevoren. Onder schooltijd fietsen we de route 2 keer.
De kinderen fietsen buiten schooltijd (paasvakantie)de route, samen met u of met elkaar. De route leren ze uit hun hoofd. De fiets moet hiervoor wel in orde zijn.

Als je zakt voor het theoretische examen komt er een herkansing op school.
Als je zakt voor het praktische examen komt er een aantal dagen later een vrijwilliger van de VVN om samen met de andere leerlingen uit het dorp de route opnieuw te fietsen.
Vorige jaren was dit de route Klik hier

 

Met vriendelijke groet,

Jaco Hartevelt