Groep 7

welkom op de pagina van groep 7

Welkom in groep 7!

Inge
IngeWoudenberg
ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl
Janneke
JannekeHeinen
jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week: 20 september tot en met 24 september.

Dag Huiswerk Activiteit

Maandag

Juf Inge

Begrijpend lezen. Uiterlijk vandaag moet het huiswerk ingeleverd worden.

Dinsdag

Juf Inge

 

Fruitdag

Spreekbeurt: Tess en Tirza

Woensdag

Juf Iris

Huiswerk mee naar huis  

Donderdag

Juf Janneke

 

Fruitdag

Schoolreisje! 

Vrijdag

Juf Janneke

  Sport: fiets en sportkleding mee!

Belangrijke info:

Klassendienst: Job en Emily

Gymtijden: Iedere vrijdag van 10.15uur tot 11.15uur. Fiets en sportkleding mee!

Bijbelverhalen: De komende week gaan de verhalen over Gideon.

Psalm van de maand: Gez. 434:1/ OTH 326:1

Rekenen: We starten met blok 1 van Getal en Ruimte Jr. We herhalen verschillende rekenonderdelen.

Woorden Staal: Het eerste thema waar we mee starten is; Strips. In dit thema worden alle taalactiviteiten gekoppeld aan bronnen binnen het genre strips . De kinderen maken kennis met uiteenlopende vormen van strips. Bij ieder thema leren de kinderen 40 nieuwe woorden. Deze woorden komen terug in de toets.

U vindt hieronder ook een link naar het onderdeel ‘Taal verkennen’. Ook hiervan komen er elementen terug in de toets.

Thema Strips de woorden 

Taal verkennen Staal groep 7

Samenvattingen van Blink:

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Ouderblad

Engels: 2x per week wordt er Engels gegeven.

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de ouderbrief: Wonderlijk gemaakt

Belangrijke downloads:

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Bibliotheek op school Klik hier voor de site

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Klassenouders: Hilda Heinen en Ariska van der Tang.

Activiteiten:

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar

Oefenen voor Cito?!

Met vriendelijke groet,

Inge Woudenberg (ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl)
Janneke Heinen (jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl)