Groep 7

welkom op de pagina van groep 7

Welkom in groep 7!

Inge
IngeWoudenberg
ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl
Janneke
JannekeHeinen
jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week: 27 juni tot en met 1 juli

Dag Huiswerk Activiteit
 

Maandag

Juf Inge

 

 

Dinsdag

Juf Inge

 

 

Woensdag

 

Studiedag: Kinderen vrij! 
Donderdag

Juf Janneke

Fruitdag

 

Vrijdag

Juf Janneke

Gym: Fiets en sportkleren mee!

 

Belangrijke info:

Klassendienst:  

Gymtijden: Iedere vrijdag van 10.15uur tot 11.15uur. Fiets en sportkleding mee!

Bijbelverhalen: We behandelen een volgend groepsthema: Ik en ikzelf, cadeautjes van de Heer. We praten over de gaven en talenten die God ons heeft gegeven. De verhalen sluiten hierbij aan. 

Psalm van de maand:

Rekenen: We zijn begonnen met het laatste blok: Rekenen met makkelijke en moeilijke percentages, moeilijke staafdiagrammen, lijngrafieken aflezen en rekenen met cirkeldiagrammen. 

Woorden Staal: We zijn begonnen met het nieuwe thema Buitenissig.

U vindt hieronder ook een link naar het onderdeel ‘Taal verkennen’. Ook hiervan komen er elementen terug in de toets.

Thema_Helden de woorden

Thema_Nederland de woorden

Thema Flits de woorden

Thema Licht de woorden

Thema Familie de woorden

Thema Strips de woorden

Taal verkennen Staal groep 7

Samenvattingen van Blink:

De cijfers van de afgenomen toetsen staan in Parnassys. 

Groep-7-8-B-4-Oorlog-en-vrede-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Themablad

Groep-7-8-B-3-Machtige-media-Ouderblad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Themablad

Groep-7-8-B-2-Op-leven-en-dood-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Ouderblad

Groep-7-8-B-1-Fantastische-families-Themablad (1)

Engels: 2x per week wordt er Engels gegeven.

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de ouderbrief: Wonderlijk gemaakt

Belangrijke downloads:

Klik en download Regelkaart spelling groep 7

Klik en download Regelkaart werkwoordspelling groep 7

Bibliotheek op school Klik hier voor de site

Werkwoordspelling oefenen:

D of T

Oefenen met werkwoordspelling

Klassenouders: Hilda Heinen en Ariska van der Tang.

Activiteiten:

Liederen:

 • Heer, U bent altijd bij mij (opwekking 518)
 • Stil mijn ziel wees stil
 • We doen het samen
 • Heer wijs mij uw weg
 • Ik wens jou
 • Zegenkroon
 • Dikke vrienden met God (Herman Boon)
 • Praat maar, vertel maar (Herman Boon)
 • Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Sela)
 • Koning Ik (Martin Brandt)
 • Wie ben jij?
 • Het allerleukste liedje
 • Praat maar vertel maar (Herman Boon)
 • God is Geest (Herman Boon)
 • Bijbelboekenlied
 • Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
 • Het is een wonder, het is bijzonder
 • Ik ben een kind van God
 • Jezus Overwinnaar

Oefenen voor Cito?!

Met vriendelijke groet,

Inge Woudenberg (ingewoudenberg@vcosterrenlicht.nl)
Janneke Heinen (jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl)