Groep 5B

Welkom op de pagina van groep 5B

Op deze pagina vindt u al de informatie over onze groep.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Maartje
Maartje van Kesteren
Linda
Lindavan der Kleij

Klassendienst: Pijke en Emma

Klassenouders: Maartje (moeder van Joep) en Marjolein (moeder van Huub)

Agenda voor deze week
Week 39: 25-29 september 2023

Dag
Leerkracht Huiswerk Activiteiten
Maandag Maartje    
Dinsdag Linda 12.00u uit Fruitdag
Woensdag Linda    
Donderdag Linda   Fruitdag
Vrijdag Maartje   gym

 

 

Vak Informatie
Rekenen

Tafels:
In groep 4 hebben we de tafel van 1 t/m 10 geleerd. Het is erg belangrijk om een keersom binnen 3 seconden te weten. In het dagelijks leven hebben we hier nl. (onbewust) erg vaak mee te maken. Blijf dit daarom oefenen. Denk aan websites als: www.tafelsoefenen.eu

– Oefen de tafels (1 t/m 10). Dit kan aan de keukentafel, op de fiets, op de computer (www.tafelsoefenen.nl www.tafelsoefenen.eu) etc.

– Klok kijken. Een horloge kan erg goed zijn voor je kind. Vraag ook regelmatig ‘Hoe laat is het?’ Dit kan op de gewone klok, maar ook digitaal op de magnetron.

De doelen van week 39:

  • rekenen met geld
  • vermenigvuldigen
Spelling

Doelen van week 39:

Blok 2: één woord met twee categorieën, ei-plaat, Hoofdletter, uw-rijtje, klankgroepenwoord

Je kan thuis ook oefenen. Zie de links hieronder:

Regelkaart spelling groep 5

Stappenplan spelling ouders

Woordenlijst Staal spellinggroep 5

Taal

STAAL woordenschat:

De woorden van het thema NACHT.

STAAL groep 5 ‘GEHEIMEN’ woorden + betekenis

STAAL groep 5 ‘GELD’ woorden +betekenis

STAAL groep 5 DRAAIEN woorden + betekenis

STAAL groep 5 NOODWEER woorden + betekenis

STAAL groep 5 DIERENTUIN woorden + betekenis

Staal groep 5 ESKIMO’S woorden + betekenis

Staal groep 5 De NACHT woorden

Staal groep 5 Ziekenhuis woorden

Het onderdeel Taal Verkennen wordt ook getoetst. In onderstaande link vindt u per thema de toets onderdelen terug. Voor het eerste thema dient u helemaal naar beneden te scrollen. De volgorde staat net andersom weergegeven in het bestand.

Taal verkennen – Groep 5 – Alle thema’s

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Bijbelverhalen:
We gebruiken de methode ´Levend Water’.

Liederen:
– Ik wens jou (Sela)

– Houd vol

– God heeft een plan met je leven

– Vul dit huis met uw glorie

– Zie hoe Jezus daar loopt

– Groot en geweldig

– Wilhelmus (Mijn schild ende betrouwen)

– Groot is Uw trouw

Kanjertraining We gebruiken op het Sterrenlicht de ‘Kanjertaal’ en als het nodig is pakken we een les uit de Kanjertraining.
Blink Het thema van de komende weken is:  Wereldkinderen
Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

Gym Gym:
We gymmen om de week op vrijdag in de Kuil van 13.15 uur tot 14.00 uur. We gaan op de fiets.
Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Gymschoenen en gymkleding verplicht, anders kan er helaas niet mee gegymd worden.
Zwemmen Zwemmen:
Groep 5 zwemt om de week op dinsdagmiddag. We zwemmen van 12:00 uur tot 13:00 uur. Start in week 36.
Spreekbeurt

Spreekbeurt:

Komend schooljaar moet elk kind een spreekbeurt geven. Voor meer informatie zie het onderstaande document.

Hoe-maak-ik-een-spreekbeurt

Wonderlijk gemaakt Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief Wonderlijk-gemaakt-brief-ouders_groep_5_en_6
TopoMaster

Komend schooljaar wordt de topografie van Nederland aangeboden. Voor meer informatie zie de handleiding.

Handleiding TopoMaster ouders groep 5

Met vriendelijke groet,
Linda en Maartje