Groep 5B

Welkom op de pagina van groep 5B

Op deze pagina vindt u al de informatie over onze groep.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Maartje
Maartje van Kesteren
Linda
Lindavan der Kleij

Klassendienst: Mina en Mees

Klassenouders: Josje (moeder van Jibbe) en Femke (moeder van Chiel) zijn de klassenouders van groep 5b.

Agenda voor deze week
Week 48: 28 november-2 december 2022

Dag
Leerkracht Huiswerk Activiteiten
Maandag

juf Maartje

Meester Daan

(Huiswerkmapje  mee)

 

 
Dinsdag juf Linda   zwemmen
Woensdag juf Linda   Taaltoets
Donderdag juf Linda  

FRUITDAG

 

Vrijdag juf Maartje  

Surprises en gedichten mee

Gym

 

 

Vak Informatie
Rekenen

Tafels:
In groep 4 hebben we de tafel van 1 t/m 10 geleerd. Het is erg belangrijk om een keersom binnen 3 seconden te weten. In het dagelijks leven hebben we hier nl. (onbewust) erg vaak mee te maken. Blijf dit daarom oefenen. Denk aan websites als: www.tafelsoefenen.eu

– Oefen de tafels (1 t/m 10). Dit kan aan de keukentafel, op de fiets, op de computer (www.tafelsoefenen.nl www.tafelsoefenen.eu) etc.

– Klok kijken. Een horloge kan erg goed zijn voor je kind. Vraag ook regelmatig ‘Hoe laat is het?’ Dit kan op de gewone klok, maar ook digitaal op de magnetron.

De doelen van week 48:

    • Blok 6
Spelling

Doelen van week 48:

  • Blok 4

De doelen kan je thuis ook oefenen. Zie de links hieronder:

Regelkaart spelling groep 5

Stappenplan spelling ouders

Woordenlijst Staal spellinggroep 5

Taal

STAAL woordenschat:

De woorden van het thema De dierentuin:

 

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Bijbelverhalen:
We gebruiken de methode ´Levend Water’. We gaan verder met Mozes.

Liederen:
– Ik wens jou (Sela)

– Houd vol

– God heeft een plan met je leven

– Vul dit huis met uw glorie

– Zie hoe Jezus daar loopt

– Groot en geweldig

– Wilhelmus (Mijn schild ende betrouwen)

– Groot is Uw trouw

Kanjertraining We gebruiken op het Sterrenlicht de ‘Kanjertaal’ en als het nodig is pakken we een les uit de Kanjertraining. 
Blink Het thema van de komende weken is; Ik hou van Holland.
Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

Gym Gym:
We gymmen om de week op vrijdag in de Kuil van 13.00 uur tot 13:45 uur. We gaan op de fiets.
Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen? Gymschoenen en gymkleding verplicht, anders kan er helaas niet mee gegymd worden.
Zwemmen Zwemmen:
Groep 5 zwemt om de week op dinsdagmiddag. We zwemmen van 12:00 uur tot 13:00 uur. Start in week 36.
Spreekbeurt

Spreekbeurt:

Komend schooljaar moet elk kind een spreekbeurt geven. Voor meer informatie zie het onderstaande document.

Hoe-maak-ik-een-spreekbeurt

Wonderlijk gemaakt Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief Wonderlijk-gemaakt-brief-ouders_groep_5_en_6
TopoMaster

Komend schooljaar wordt de topografie van Nederland aangeboden. Voor meer informatie zie de handleiding.

Handleiding TopoMaster ouders groep 5

Met vriendelijke groet,
Linda en Maartje