Groep 5A

Welkom op de groepspagina van groep 5A

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Sanne
Sannevan Diermen
sannevandiermen@vcosterrenlicht.nl
Janneke
JannekeHeinen
jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl

Klassendienst

Klassenouders: Lucienne Ruizendaal en Esmeralda de Graaf

  1. Agenda voor deze week
    Week 38: 26 t/m 30 september.

Dag Leerkracht Activititeit en huiswerk
Maandag Juf Sanne

 

 

Dinsdag  Juf Sanne

 

Fruitdag!

 

Woensdag

Juf Sanne

 

 

 

Donderdag

Juf Janneke

 

Fruitdag

Huiswerkmapje mee! 

Vrijdag Juf Janneke

 

Gym: Sportkleren en fiets mee!

 

 

Vak  Informatie
Rekenen

De doelen van week 39:

In deze week worden de volgende doelen behandeld:

  • Ik kan uitrekenen hoeveel ik terugkrijg als ik in munten betaal.
  • Ik kan een bedrag in  hele euro’s betalen en uitrekenen hoeveel ik terugkrijg.
  • Ik kan schatten hoeveel iets ongeveer kost.
Spelling

Doelen van week 39:

  • Ik kan woorden schrijven met 2 categorieën.
  • Ik leer hoofdletters schrijven bij aardrijkskundige namen.
  • Ik ken de woorden van het uw-rijtje.

De doelen van komende week kan je thuis ook oefenen. Zie de links hieronder:

Regelkaart spelling groep 5

Stappenplan spelling ouders

Woordenlijst Staal spellinggroep 5

Taal

STAAL woordenschat:

De woorden van het thema De Nacht:

Staal groep 5 De NACHT woorden

Staal groep 5 Ziekenhuis woorden

Het onderdeel Taal Verkennen wordt ook getoetst. In onderstaande link vindt u per thema de toets onderdelen terug. Voor het eerste thema dient u helemaal naar beneden te scrollen. De volgorde staat net andersom weergegeven in het bestand.

Taal verkennen – Groep 5 – Alle thema’s

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Aankomende week gaan we starten met het thema van GSK GIGAGROEN: Hart voor God en Zijn schepping. De Bijbelverhalen zullen hierop aansluiten. 

Kanjertraining De kennismakingsspelletjes en de vertrouwensspelletjes hebben we met elkaar gedaan, de groepsafspraken hebben we met elkaar bedacht en ondertekend. In groep 5A zitten allemaal Kanjers! We blijven de komende weken bepaalde lessen vanuit de Kanjertraining herhalen.
Blink

Het thema van de komende weken is; aardse extremen. Jullie gaan kennis op doen van weer, klimaat en natuurlandschappen; zoals wolken en neerslag, vulkanen, aardbevingen, tsunami’s en orkanen.

Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

Gym

Een keer in de twee weken op vrijdag heeft uw kind gym. De gymles vindt plaats in De Kuil. Uw kind gaat op de fiets naar De Kuil toe. Een keer in de twee weken moet uw kind op de fiets naar school.

Dit is niet meer elke week i.v.m. zwemmen. Als uw kind zwemmen heeft, dan heeft uw kind geen gym.

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?

Zwemmen

Een keer in de twee weken op dinsdag heeft uw kind schoolzwemmen. Dit vindt plaats in De Duker. Uw kind gaat op de fiets naar De Duker toe. Ook moet u kind zelf een handdoek en zwemkleding meenemen.

Wonderlijk gemaakt 

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief Wonderlijk-gemaakt-brief-ouders_groep_5_en_6

TopoMaster

Komend schooljaar wordt de topografie van Nederland aangeboden. Voor meer informatie zie de handleiding.

Handleiding TopoMaster ouders groep 5

Met vriendelijke groet,

Sanne van Diermen (sannevandiermen@vcosterrenlicht.nl)

Janneke Heinen (jannekeheinen@vcosterrenlicht.nl)