Groep 5A

Welkom op de groepspagina van groep 5A

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Eefke
Eefke de Graaf
Marlene
MarleneErdmann

Klassendienst:

Klassenouders:

Agenda voor week:   25 t/m 29 september

Dag Leerkracht Activititeit en huiswerk
Maandag Juf Eefke  
Dinsdag  Juf Eefke

Fruitdag

12.00 uur uit  STUDIEMIDDAG

Woensdag Juf Marlene  
Donderdag Juf Marlene Fruitdag
Vrijdag Juf Marlene Sporten

 

 

Vak Informatie
Rekenen

Tafels:
In groep 4 hebben we de tafel van 1 t/m 10 geleerd. Het is erg belangrijk om een keersom binnen 3 seconden te weten. In het dagelijks leven hebben we hier nl. (onbewust) erg vaak mee te maken. Blijf dit daarom oefenen. Denk aan websites als: www.tafelsoefenen.eu

– Oefen de tafels (1 t/m 10). Dit kan aan de keukentafel, op de fiets, op de computer (www.tafelsoefenen.nl www.tafelsoefenen.eu) etc.

– Klok kijken. Een horloge kan erg goed zijn voor je kind. Vraag ook regelmatig ‘Hoe laat is het?’ Dit kan op de gewone klok, maar ook digitaal op de magnetron.

De doelen van week:

  •  
Spelling

Doelen van week :

  • Ik ken de aangeleerde categorieën.
  • Ik laat zien wat ik heb geleerd.

Komende week kan je thuis ook oefenen. Zie de links hieronder:

Regelkaart spelling groep 5

Stappenplan spelling ouders

Woordenlijst Staal spellinggroep 5

Taal

STAAL woordenschat:

 

STAAL groep 5 ‘GEHEIMEN’ woorden + betekenis

STAAL groep 5 ‘GELD’ woorden +betekenis

STAAL groep 5 DRAAIEN woorden + betekenis

STAAL groep 5 NOODWEER woorden + betekenis

STAAL groep 5 DIERENTUIN woorden + betekenis

Staal groep 5 ESKIMO’S woorden + betekenis

Staal groep 5 De NACHT woorden

Staal groep 5 Ziekenhuis woorden H1 ZIEKENHUIS woorden + betekenis (2)

Het onderdeel Taal Verkennen wordt ook getoetst. In onderstaande link vindt u per thema de toets onderdelen terug. Voor het eerste thema dient u helemaal naar beneden te scrollen. De volgorde staat net andersom weergegeven in het bestand.

Taal verkennen – Groep 5 – Alle thema’s

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Aankomende week   Gezin – School – Kerk

Kanjertraining In groep 5A zitten allemaal Kanjers! We hebben gesproken over: ‘Je grenzen aangeven.’ Wat dat is en hoe je dit het beste kunt doen. En wie je daarbij zou kunnen helpen, voordat je naar de juf of meester loopt.
Blink

Het thema van de komende weken is:

Wereldse kinderen!

Hoe leven kinderen in andere delen van de wereld? En hoe leefden kinderen vroeger? In dit thema gaan de kinderen op onderzoek uit. Ze ontdekken hoe wereldse kinderen slapen, eten, feest vieren en naar school gaan en hoe ze dat vroeger deden in het tijdvak van burgers en stoommachines. In hun eigen onderzoek kijken ze naar nog meer kinderen en hun leefwijzen. Ze maken er een Ik-en-jij-boek van en presenteren het aan de klas.

Ateliers De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.
Gym

Een keer in de twee weken op vrijdag heeft uw kind gym. De gymles vindt plaats in De Kuil. Uw kind gaat op de fiets naar De Kuil toe, daarom moet uw kind op de fiets naar school.

We sporten niet meer elke week i.v.m. zwemmen. Als uw kind zwemmen heeft, dan heeft uw kind geen gym.

Voor de veiligheid en hygiëne zijn goede gymschoenen verplicht.

Rooster meefietsen ouders 5A  Rooster meefietsen ouders groep 5A zwemmen en sporten

Zwemmen

Een keer in de twee weken op dinsdag heeft uw kind schoolzwemmen. Dit vindt plaats in De Duker. Uw kind gaat op de fiets naar De Duker toe, daarom moet uw  kind op de fiets naar school.

Elk kind moet zelf een handdoek en zwemkleding meenemen.

Rooster meefietsen zie gym.

Wonderlijk gemaakt  Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief Wonderlijk-gemaakt-brief-ouders_groep_5_en_6
TopoMaster

Komend schooljaar wordt de topografie van Nederland aangeboden. Voor meer informatie zie de handleiding.

Handleiding TopoMaster ouders groep 5

Presenteren

In groep 5 houden de leerlingen 2 keer een presentatie. In de eerste helft van het jaar presenteert elk kind zijn leestasje. Deze presentatie wordt niet beoordeeld voor het rapport.

Info Leestasje: Info Leestasje van groep 5

Rooster Leestasje 5A: Rooster Leestasje 5A

Na de kerstvakantie houden alle leerlingen een spreekbeurt. Deze wordt wél beoordeeld voor het rapport.

Info Spreekbeurt:  Spreekbeurt maken

Rooster Spreekbeurt 5A:  Rooster spreekbeurten groep 5A

Met vriendelijke groet,

Eefke de Graaf            (eefkedegraaf@vcosterrenlicht.nl)

Marlene Erdmann      (marleneerdmann@vcosterrenlicht.nl)