Groep 5A

Welkom op de groepspagina van groep 5A

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Sanne
Sannevan Diermen
Janneke
JannekeHeinen

Klassendienst:

Klassenouders: Lucienne Ruizendaal en Esmeralda de Graaf

Agenda voor week 22: 29 mei tot en met 2 juni

Dag Leerkracht Activititeit en huiswerk
Maandag

 

 

 

 

 

Tweede Pinksterdag: Vrij
Dinsdag  Juf Sanne

 

Fruitdag!

Spreekbeurt Djo

Zwemmen

 

Woensdag Juf Sanne

 

Tandarts in de klas

(Tandenborstel mee)

 

Donderdag Juf Janneke

Fruitdag

Huiswerk inleveren

 

 

Vrijdag Juf Janneke

 

Sport

Spreekbeurt Jolene

 

 

 

Vak Informatie
Rekenen

De doelen van week 22:

  • Ik kan delen met rest bij een verhaaltje of plaatje.
  • Ik laat zien wat ik heb geleerd.
Spelling

Doelen van week 22:

  • Ik leer het schrijven van het tropisch woord.
  • Ik ken de aangeleerde categorieën.
  • Ik laat zien wat ik heb geleerd.

Komende week kan je thuis ook oefenen. Zie de links hieronder:

Regelkaart spelling groep 5

Stappenplan spelling ouders

Woordenlijst Staal spellinggroep 5

Taal

STAAL woordenschat:

De woorden van het thema Geheimen:

STAAL groep 5 ‘GEHEIMEN’ woorden + betekenis

STAAL groep 5 ‘GELD’ woorden +betekenis

STAAL groep 5 DRAAIEN woorden + betekenis

STAAL groep 5 NOODWEER woorden + betekenis

STAAL groep 5 DIERENTUIN woorden + betekenis

Staal groep 5 ESKIMO’S woorden + betekenis

Staal groep 5 De NACHT woorden

Staal groep 5 Ziekenhuis woorden

Het onderdeel Taal Verkennen wordt ook getoetst. In onderstaande link vindt u per thema de toets onderdelen terug. Voor het eerste thema dient u helemaal naar beneden te scrollen. De volgorde staat net andersom weergegeven in het bestand.

Taal verkennen – Groep 5 – Alle thema’s

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Aankomende week gaan de verhalen over Pinksteren: De uitstorting van Heilige Geest.

Kanjertraining In groep 5A zitten allemaal Kanjers! We hebben gesproken over: ‘Je grenzen aangeven.’ Wat dat is en hoe je dit het beste kunt doen. En wie je daarbij zou kunnen helpen, voordat je naar de juf of meester loopt.
Blink

Het thema van de komende weken is;

Wonderlijke uitvindingen

De kinderen ontwerpen een eigen uitvinding die een probleem in huis of op school oplost. Ze vormen zich een breed beeld van uitvindingen; ze leren dat een uitvinding een probleem oplost, dat er in de prehistorie al uitvindingen werden gedaan zoals de hunebedden en dat bij sommige uitvindingen de techniek van dieren wordt afgekeken.

Ateliers De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 5 en 6 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.
Gym

Een keer in de twee weken op vrijdag heeft uw kind gym. De gymles vindt plaats in De Kuil. Uw kind gaat op de fiets naar De Kuil toe. Een keer in de twee weken moet uw kind op de fiets naar school.

Dit is niet meer elke week i.v.m. zwemmen. Als uw kind zwemmen heeft, dan heeft uw kind geen gym.

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?

Zwemmen Een keer in de twee weken op dinsdag heeft uw kind schoolzwemmen. Dit vindt plaats in De Duker. Uw kind gaat op de fiets naar De Duker toe. Ook moet u kind zelf een handdoek en zwemkleding meenemen.
Wonderlijk gemaakt  Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.
Informatie kunt u lezen in de Ouderbrief Wonderlijk-gemaakt-brief-ouders_groep_5_en_6
TopoMaster

Komend schooljaar wordt de topografie van Nederland aangeboden. Voor meer informatie zie de handleiding.

Handleiding TopoMaster ouders groep 5

Met vriendelijke groet,

Sanne van Diermen

Janneke Heinen