Groep 4B

Welkom op de groepspagina van groep 4B

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier de doelen waar we op dit moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas en het thuis kan bespreken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Daarom houden wij u wekelijks op de hoogte van wat uw kind leert en onderneemt in de klas. Ook zijn wij graag op de hoogte van wat er thuis speelt, dus schroom niet om ons een berichtje te sturen.

Ook vindt u hier de agenda en andere praktische informatie.

Gerda
Gerda Korlaar
Remona
RemonaDuijst

Agenda voor deze week:

Week 39: 25-29 september 2023

GSK-week 1

Klassendienst: Milan en Vayenn

 

Dag    
Maandag Juf Gerda  
Dinsdag  Juf Gerda

12.00 uur uit i.v.m. studiemiddag.

Woensdag Juf Gerda  
Donderdag Juf Remona

Fruitdag

Vrijdag Juf Remona Gym

 

 

Vak  Informatie
Rekenen

In groep 4 maken de kinderen kennis met Snappet. Ze krijgen een eigen chromebook waarop ze in het rekenprogramma adaptieve opgaven maken. Na de instructie gaan ze hiermee aan de slag. Wij kunnen precies zien wat er goed gaat en wat niet en kunnen daar direct op inhaken. De kinderen krijgen zelf ook feedback en zien op welk niveau ze werken. Elk blok sluiten we af met 2 toetsen, de resultaten hiervan vindt u in Parnassys.

De doelen van rekenen vindt u hier:

Blok 1   Blok 2   Blok 3   Blok 4   Blok 5   Blok 6    Blok 7   Blok 8   Blok 9   

Spelling

Met spelling werken we net als bij taal met de methode Staal. De kinderen leren dit schooljaar spellen aan de hand van 12 spellingcategorieën. Dagelijks krijgen zij instructie en maken we een dictee. Elke week behandelen we een nieuwe categorie. We sluiten elk blok af met een toets (dictee) en u vindt de resultaten hiervan in Parnassys.

De doelen van spelling vindt u hier:

Blok 1   Blok 2   Blok 3   Blok 4   Blok 5   Blok 6   Blok 7   Blok 8   

Alle categorieën met bijbehorende regels vindt u hier.

Taal

Met taal leren de kinderen veel nieuwe woorden, oefenen we schrijfopdrachten en verkennen we de taal. Elk blok heeft een ander thema en we beginnen met het thema ´Start´. Elk blok sluiten we af met een toets die voor het grootste deel bestaat uit vragen over de woordenschatwoorden. De resultaten van deze toetsen vindt u in Parnassys.

De doelen van taal vindt u hier:

Blok 1   Blok 2   Blok 3   Blok 4   Blok 5   Blok  6   Blok 7   Blok 8   

Godsdienst

Wij vertellen drie keer per week een verhaal n.a.v. de methode Levend Water en maken één keer per week een verwerking.

Liedjes die wij zingen: Welkom, De Heer is mijn herder, God kent jou en  Het allerleukste liedje,

Kanjertraining

De eerste weken na de zomervakantie zijn erg belangrijk voor een goede groepsvorming, de zogenaamde ´gouden weken´. Daarom investeren we veel in elkaar leren kennen, elkaar vertrouwen en hoe we een positieve en hardwerkende groep kunnen worden. Waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf mag zijn. Dit doen we d.m.v. spelletjes, voorbeelden, verhalen en ook duidelijke regels en grenzen stellen. Alle schoolafspraken gaan we bij langs, evenals de kanjerregels en de kanjertaal. Ook zullen we afspraken specifiek voor onze groep opstellen.

Vier keer per jaar geven we lessen vanuit de methode “Wonderlijk Gemaakt.” In deze ouderbrief vindt u alle informatie hierover.

Blink Met Blink werken we aan wereldoriëntatie en komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Het eerste thema waar we aan werken is ¨Ik en mijn familie¨.
Ateliers

De ateliers vinden 2 keer in de week plaats en staan in het teken van een thema passend bij Blink. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.
De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK).

Er komen vijf disciplines aan bod: ICT, muziek/dans, drama, koken en beeldende vorming. De groepen 3 en 4 worden bij ons gemixt. Vier lessen worden er per discipline gegeven, daarna draaien de kinderen door naar een volgend discipline. Elke discipline wordt door een andere leerkracht gegeven.

In groep 4 beginnen we met 1 keer in de week Ateliers op donderdag. Na de Kerstvakantie gaan de kinderen 2 keer in de week naar de Ateliers en komt de maandag erbij.

Gym Elke vrijdag krijgen de kinderen gym van onze vakleerkracht. Dit vindt plaats in de gymzaal op school. De les is van 11.00-11.45 uur. Het is belangrijk dat de kinderen die dag passende gymschoenen mee hebben en makkelijke (gym)kleding aanhebben of meenemen.
Klassenouders Sanne van ’t Ende en Anita de Graaf.