Groep 4A

Welkom op de groepspagina van groep 4A

Op deze pagina vindt u al de informatie die onze groep betreft.

We beschrijven hier ook de doelen waar we op dat moment mee aan het werk zijn zodat u altijd op de hoogte bent van wat uw kind leert in de klas. Ook vindt u hier andere praktische informatie.

Remona
RemonaDuijst
remonaduijst@vcosterrenlicht.nl
Linda
Lindavan der Kleij
lindavanderkleij@vcosterrrenlicht.nl

Agenda voor deze week

Week 38: 20 september – 24 september 2021

 

Dag Info Activiteit
Maandag Juf Remona  
Dinsdag Juf Remona

 

Fruitdag

Woensdag Juf Linda (bord)spel meenemen
Donderdag Juf Linda

Schoolreisje

Fruitdag

Vrijdag Juf Linda Gym

 

Vak  Informatie
Rekenen De kinderen leren voor het eerst rekenen met het programma Snappet op de chromebooks. De doelen waar we in het eerste blok aan werken vindt u hier.
Taal  We besteden aandacht aan taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven en woordenschat. De woordenschatwoorden van blok 1 vindt u hier.
Spelling  De kinderen maken voor het eerst echt kennis met het vak spelling. Hier vindt u de doelen van blok 1.
Godsdienst

We volgen de lessen van de methode ´Levend Water´. Deze week besteden we aandacht aan de Bijbelverhalen over Saul en David.

Psalm van de maand: “Lof zij de Heer”

Kanjertraining De eerste 2 weken besteden we veel aandacht aan de groepsvorming. De vier weken erna ook nog, alleen iets minder frequent. Dit zijn de zogenaamde gouden weken. Erg belangrijk om een fijne, hardwerkende en positieve groep te vormen, waar iedereen zichzelf kan zijn. We leren elkaar kennen en doen spelletjes zodat we elkaar goed leren vertrouwen.
Blink We zijn gestart met het eerste thema: “Ik en mijn familie”
Ateliers We starten in week 39 met de ateliers.
Gym

Elke vrijdag krijgen de kinderen gym van onze vakleerkracht. Dit vindt plaats in de gymzaal op school. De les is van 11.45 -12.30 uur.

 

Klassenouders Arina Koelewijn (Tom) en Anita de Graaf ( Luca)