Groep 4A

Welkom op de pagina van groep 4A!

Jan Cees
Jan Cees Baan

Agenda voor deze week : 18-22 sept.

Dag Doel Wat

Maandag  25

 

 

rekenen: doortellen en terugtellen tot 100 

Taal :                             

schrijven:      hoofdletter O

LEESBLAD VOOR DEZE WEEK GAAT MEE !!           

dictee:  eer / oor / eur -woord  ( beer/ boor / deur)

 
Dinsdag  26

 

rekenen :  10 -vouden erbij en eraf . (  40+ 30= ///60-20= )

Taal :   .                                                    

schrijven   :  hoofdletter O

Spelling: eer / oor / eur -woord  ( beer/ boor / deur)

FRUITDAG

 

 

Woensdag  27

rekenen: 10 -vouden erbij en eraf . (  40+ 30= ///60-20= )

Taal : 

schrijven : hoofdletter  K

Spelling : eer / oor / eur -woord  ( beer/ boor / deur)  +  klankgroepwoorden

                                                                                                                

 
Donderdag  28

 

rekenen: + en – sommen tot 20

Taal :  .                                       

schrijven:   Hoofdletter : K

Spelling: eer / oor / eur -woord  ( beer/ boor / deur)                                                           

FRUITDAG 

 

Vrijdag  29

  Rekenen:  werkpakket 

Taal : Woordenschat

schrijven: woorden met B en L

Spelling: her.dictee

 

 

 

 

Bijbelverhalen:    David vlucht voor Saul

Lied:  : Reus Goliath

Verjaardag:   9 oktober : Siem

Wonderlijk gemaakt:
Na iedere vakantie wordt er 1 thema behandeld .

Klassenouders:  Joyce , moeder van Mike   en Lucienne , moeder van Dex

Gym: op vrijdag  11.45-12.30

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?