Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3B!

Jan Cees
Jan Cees Baan

Agenda voor deze week Week : 30- 3 febr.

Dag Doel Wat
Maandag  30

Rekenen:     herhalen blok 4 > ‘automatiseren = snel hoofdrekenen    

lezen : woorden die eindigen op  “ng ”    > ring /gong /lang

 

                                                       DMT – woordjestoets 

  
Dinsdag  31

 Rekenen:  herhalen blok 4 > getallenlijn 30 tot 50 

Lezen :  woorden die eindigen op  “ng ”    > ring /gong /lang

 

                                                      AVI: leestoets ( tekst ) 

FRUITDAG

 

 

Woensdag  1

Rekenen:  uit een splitsing 2 + sommen halen  en 2 eraf-sommen 

voorbeeld :  7 = 3 en 4         3+4 = 7     en 4+ 3 = 7

                                                  7 – 4 = 3        7- 3 = 4 

Lezen:  HOOFDLETTERS  ( bij : namen / eerste letter van een zin,)


schrijven 

Blink : de architect.

 

   
Donderdag   2

Rekenen:   toets blok 4 
Lezen :  verwijswoorden > nu bezittelijke voornaamwoorden .

                 “Dit Bas . De beer is van hem . Het is zijn beer.

FRUITDAG 

Vrijdag  3

Schrijven  

Rekenen  :    speel/leerles blok 4 

Lezen :  herhaling kern 7        

 

   

                                                        

sportschoenen mee !!!!

Juf  Jacqueline vanaf 12.00 u

 

Leesblaadje gaat nu dagelijks mee , denkt u aan   : VOOR -KOOR – DOOR   

Bijbelverhalen:  Mozes bij de Rode Zee  / bitter water 

Lied:  Ps. 105 : 3 /  “Zomaar te gaan met een stok in je hand …..”

Verjaardag:   Ezrah  30 januari  / Liza  2 feb.

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klassenouders:  Diane de Graaf ( Jolie)   en Franka Jansen ( Jess) 

Gym: 13.15- 14.00 uur  (meester Justin)

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?