Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3B!

Jan Cees
Jan Cees Baan

Agenda voor deze week : 29 mei-2juni

Dag Doel Wat
Maandag  29

Rekenen:   

         

lezen : 

                                             2e PINKSTERDAG

                                        

  
Dinsdag  30

 Rekenen:  herhalen blok 7 : +  en – sommen langs de 10 ( 8+ 6=)

                                                                                                                      ( 15-7 = )

Lezen :    Begr. Lezen

 

                                                    

FRUITDAG

 

 

Woensdag : 31

Rekenen: herhalen  blok 7 : 

                              

Lezen:woorden met 2 klankgroepen op – ing   : koning / daling

Blink :  handige uitvinders

Woordjestoets Kern 10

   
Donderdag  1

Rekenen:  hoeveelheden tot 30 eerlijk verdelen.

Lezen : herhaling spelling Kern 7-8-9-10

                

                       

                                

FRUITDAG 

 

Vrijdag  2

 

  

 Rekenen:     TOETS  blok 7                               

lezen: herhaling woorden met 2 klankgroepen kern 7-11

   

                                                        

sportschoenen mee !!!!

Juf  Jacqueline vanaf 12.00 u

 

Leesblaadje gaat nu dagelijks mee , denkt u aan   : VOOR -KOOR – DOOR   

Bijbelverhalen:   Daniel 

Lied:  : Ps. 68: 7

Verjaardag:   Stefan 4 juli 

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klassenouders:  Diane de Graaf ( Jolie)   en Franka Jansen ( Jess) 

Gym: 13.15- 14.00 uur  (meester Justin)

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?