Groep 3B

Welkom op de pagina van groep 3B!

Jan Cees
Jan Cees Baan
janceesbaan@vcosterrenlicht.nl

Agenda voor deze week Week : 25 -29 OKT..

Dag Doel Wat
Maandag  25

Rekenen:  hoeveelheden tot 20 op rekenrek kunnen opzetten en snel kunnen aflezen.

Lezen:   ;     start kern 3  > letter “d”  ( medeklinker)

schrijven :  letter “d”

   

 

 

 

ATELIERS

 

Dinsdag  26

Rekenen :  toets  Blok 1

Lezen :    letter  “d”    ( lange klank)  LEESBLAADJE OEFENEN

schrijven :    woorden met “d”                                                   

FRUITDAG

TOETS KERN 2

Woensdag 27

Rekenen:  toets Blok 1  (2) 

Lezen :    letter  “oe”   (twee-teken klank )            LEESBLAADJE OEFENEN

schrijven: letter “oe”

Blink :  jungle (2)

 
Donderdag  28

Rekenen: herhalen  Blok 1

Lezen:       letter “oe”                      LEESBLAADJE OEFENEN!

schrijven:  woorden met “oe”

 

FRUITDAG  

 

ATELIERS

 

Vrijdag   29

lezen :     letter “z”   ( medeklinker)

rekenen:  herhalen Blok 1

schrijven :   letter “z” 

sportschoenen mee !   

’s middags juf Elise Beekhuis voor de groep  ( geeft Engels)

 

 

Leesblaadjes gaan dagelijks mee !!!    
* Lees elke dag minimaal 15 minuten. > Voor-koor-door  ( hiermee starten we maandag 13 sept.)

Bijbelverhalen:  Jacob bij Laban / Jacob bedrogen

Lied: een wijs man bouwde zijn huis op een rots. 

Ps ,. van oktober : 

Wonderlijk gemaakt:
Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’.

Klassenouders:  moeder van Hannah en moeder van Pijke

Gym: 12.30 – 13.15 (meester Justin)

Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?

Belangrijke documenten:
Klik en download > 

Verjaardagen:   Bohdi : 8 november