Engels

Wij willen dat kinderen op het Sterrenlicht vrij leren spreken in het Engels. In het schooljaar 2017-2018 is het Sterrenlicht gestart met Engels geven in de groepen 1 tot en met 8. We doen dit met behulp van twee methodes:

– I-Pockets (groep 1-2)
– Join in (groep 3-8)

De ambitie van onze school is om het spreekniveau van Engels op een dusdanig peil te brengen dat de overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) soepel verloopt. In de groepen 3-8 wordt Engels gegeven door vakleerkracht Elise Beekhuis.

Elise
EliseBeekhuis