Contact

Telefoon: 033 -2981395

Mail: directie@vcosterrenlicht.nl

Elk teamlid is via Parro en per e-mail bereikbaar.

Ziekmelden bij voorkeur telefonisch afmelden! (Via Parro voor 8.00 uur bij de groepsleerkracht.)


De
directie is bereikbaar, mits aanwezig, op de volgende tijden:

Maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur.


De leerkrachten zijn van 8.00 tot 8.15 uur (telefonisch) bereikbaar en vanaf 15.30 uur.

We willen u vragen om de lunchtijd van 12.15-12.30 uur te respecteren.

Downloads

Als u op het menu van downloads klikt, kunt u de volgende documenten downloaden: