Tot op heden is de situatie weer normaal, tot die tijd geen aanpassingen (november 2022).

Website overheid Corona en basisonderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs