Tot op heden is de situatie weer normaal, tot die tijd geen aanpassingen (augustus 2022).

Klik hier voor de Beslisboom kind 0 jaar t/m groep 8

Wat te doen als je kind thuis in quarantaine.

Aanpak procedure doel 1 (groep 4-8):

  • Ouders melden de kinderen ziek bij de eigen leerkracht via Parro.
  • De leerkracht geeft werk op van de kernvakken rekenen, spelling en lezen.
  • De leerkracht zet de lessen in Snappet klaar.
  • De leerkracht stuurt de ouders en de leerlingen de lessen die de leerling thuis (zonder instructie) kan maken, via Parro en Classroom.

Klik hier op een de kwaliteitskaart Corona en thuis onderwijs

Website overheid Corona en basisonderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs