Vrijwillige Ouderbijdrage (contributie)

Contributie (vrijwillig) Scholengroep Wijzer

Van ouders die hun kinderen bij onze scholen in laten schrijven wordt verwacht dat zij zich aanmelden als lid of donateur. De contributie bedraagt € 35,- per gezin per schooljaar, deze contributie is vrijwillig. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: vergaderkosten, kantoorkosten, verzekeringen, bepaalde jubilea, cursussen, advertentiekosten enz. De contributie wordt eenmaal per 2 jaren geïndexeerd.

Namens het bestuur,

Penningmeester Cor ter Haar

Vrijwillige ouderbijdrage AC (Activiteitencommissie)

De vrijwillige ouderbijdrage is €50 (onderbouw) en €50 (bovenbouw) per kind.

Hiervan is €16 euro voor de Activiteitencommissie. Van dit bedrag worden verschillende activiteiten georganiseerd (sinterklaas, kerst, sponsorloop, verschillende traktaties bij verschillende activiteiten enz.). 

Voor de onderbouw is €20 euro voor het schoolreisje.

Voor de bovenbouw is €25 euro voor het schoolreisje.

U heeft getekend voor een automatisch incasso, dit is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt aan het begin van het cursusjaar geïncasseerd.

Mocht het zo zijn dat u door omstandigheden de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, kom dan naar school, we zoeken dan gezamenlijk naar een passende oplossing.

Wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021 aangescherpt.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen vragen ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, sportdagen, kerstviering etc. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet meer toegestaan. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden.

Waarom is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangepast?

De aanpassing van de wet helpt bij het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Het zorgt ervoor dat alle kinderen naar elke school kunnen en kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten, ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Ouders en kinderen hoeven zich geen zorgen te maken over uitsluiting van de aangeboden onderwijsprogramma’s en activiteiten op die school. Met deze aanpassing moet elke leerling mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage

Lees meer in de brochure over de wetswijziging en de veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021.