Blink

Op het Sterrenlicht bieden wij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en Natuur & Techniek thematisch aan met behulp van de methode BLINK.
We vinden daarbij o.a.
burgerschapsontwikkeling belangrijk, dat leerlingen d.m.v. thema’s oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. In de uitwerking van de kerndoelen wordt vervolgens een vierdeling aangebracht:
• Mens en Samenleving (kerndoel 34 t/m 39).

• Natuur en techniek (kerndoel 40 t/m 46).
• Ruimte (kerndoel 47 t/m 50).
• Tijd (kerndoel 51 t/m 53).

De kerndoelen van Natuur en techniek, Ruimte en Tijd komen allemaal aan bod. Van Mens en Samenleving komen de kerndoelen 36, 38 en 39 aan bod, omdat die aansluiten bij thema’s die gaan over het ontdekken van de wereld. Hoe en waar deze kerndoelen in de twintig thema’s van Blink Wereld groep 5 tot en met 8 terugkomen wordt hieronder uitgewerkt. In het overzicht zie je waar de kerndoelen terugkomen in de Intro (stap 1) en in de Onderzoekslessen (stap 2) van de thema’s. Vervolgens gaan de kinderen na de Test jezelf (stap 3) verder aan de slag in het Eigen onderzoek (stap 4).

Bij het geven van thematisch onderwijs wordt eerst weer kennis overgedragen door de leerkracht en vervolgens krijgen kinderen de ruimte om het thema te onderzoeken met behulp van vaardigheden. De thema’s worden in een context aangeboden, zodat het betekenisvol wordt voor de leerlingen. We willen van de kinderen op het Sterrenlicht (studerende) lezers maken! Dit doen we door de thema’s van Taal en rijke teksten m.b.v dieper lezen te koppelen aan onze thematische methode Blink. De creatieve verwerking van de thema’s wordt gedaan in de ateliers.

Tenslotte biedt de methode kinderen de mogelijkheid om te werken aan hun 21e -eeuwse vaardigheden. Kinderen leren deze vaardigheden, omdat ze zelf een onderzoeksvraag moeten opstellen. De visie op thematisch onderwijs groeit, door het te doen en door professioneel overleg tussen collega’s (teamleren).
Bij het geven van thematisch onderwijs wordt eerst weer kennis overgedragen door de leerkracht en vervolgens krijgen kinderen de ruimte om het thema te onderzoeken met behulp van vaardigheden. De thema’s worden in een context aangeboden, zodat het betekenisvol wordt voor de leerlingen. We gebruiken hiervoor de methode Blink! De creatieve verwerking van de thema’s wordt gedaan in de ateliers.