Bieb op school

Wie leest, leert de wereld, daarom de Bibliotheek op school!

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen. Het leesonderwijs is een belangrijk speerpunt op onze school en wordt gebord door onze expertleraar Taal/Lezen Maartje van Kesteren

De Bibliotheek op school

We werken als Sterrenlicht graag mee aan de Bibliotheek op school. Elke dag leest elk kind minimaal 20 minuten. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. De leesconsulent van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met Maartje van Kesteren, expertleraar lezen voor dat alle groepen van Het Sterrenlicht meer en met meer plezier gaan lezen! We willen de kinderen op het Sterrenlicht nog betere (studerende) lezers maken! Via deze site kunnen de kinderen bekijken welke boeken we in onze Bieb op School hebben en beoordelingen schrijven over het boek; https://sterrenlicht.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: https://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school.html

Maartje
Maartje van Kesteren